Colloquium CERP 2013 over rampspoed bij de premonstratenzers

Van 27 tot 29 september 2013 organiseert het Centre d’Etudes et de Recherches Prémontrées (CERP) voor de 39ste maal studiedagen. Als thema werd gekozen voor Les prémontrés, guerres, catastrophes et calamités.

Hoewel het CERP een overwegend Franse samenstelling heeft, stelt het zijn Franstalige activiteiten open voor geïnteresseerden uit andere landen. Van de zeven communicaties handelen er drie over de middeleeuwse geschiedenis van de norbertijnen in de Nederlanden.

Het congres gaat door op zaterdag voormiddag 28 september 2013. Verhalende bronnen laten Janick Appelmans toe om een beeld te schetsen van sœurs et pères en détresse in veel norbertijnenkloosters van de Nederlanden tijdens het Ancien Régime. Twee sprekers gaan meer in detail in op de rampspoed die bepaalde abdijen trof. Dirk Van de Perre beschouwt de Ninoofse kloostergeschiedenis tijdens de religieuze troebelen van de zestiende eeuw, meer bepaald van 1578 tot 1585. Aan de hand van kronieken behandelt Christophe Leduc het wedervaren van de abdijen van Dommartin en Saint-André-au-Bois tijdens de Europese conflicten van de 15de tot de 17de eeuw.

’s Namiddags staat er een bezoek aan Bassefontaine en Beaulieu op het programma. Daags voordien worden in de departementale archieven van de Aube de bestanden van beide abdijen toegelicht. Op de slotdag wordt de voormalige cisterciënzenabdij van Clairvaux, die nog steeds grotendeels als penitentiair centrum dienst doet, bezocht.

Het colloquium vindt plaats in de maison diocésaine Notre Dame en l’Isle te Troyes.
Meer inlichtingen kunt u bekomen bij janick.appelmans@hotmail.com.