De kaartboeken van Herkenrode: een waaier aan onderzoeksmogelijkheden

Op zaterdag 23 november 2013 organiseren het Bisschoppelijk Archief van Luik en het Studiecentrum Herkenrode een tweetalige studiedag op beide locaties.

Beide instellingen sloegen de handen in elkaar om onderzoek rond de kaartboeken te stimuleren. In 2011 startte het Bisschoppelijk Archief van Luik met de restauratie en de digitalisering van de kaartboeken van Pieter Meysman. Sinds 2012 zijn deze digitaal ontsloten en raadpleegbaar via http://www.evequesdeliege.be/evl2/liste_fiches.php?page=1

Voormiddagprogramma in het Bisschoppelijk Seminarie te Luik (Oude norbertijnenabdij van Beaurepart, 40, rue des Prémontrés, 4000 Luik)
8:45 Ontvangst
9:00 Lambert Wers, welkomstwoord
9:10 Christian Dury, 'Cartes et plans du diocèse de Liège: les atlas de l’abbaye d’Herkenrode'
9:35 Michel Fassin, 'La restauration des atlas-terriers de l’abbaye d’Herkenrode'
10:00 Pauze
10:20 Jean-Marie Duvosquel, 'Genèse et utilisation des atlas-terriers privés, fin XVIe-fin XVIIIe siècles'
10:50 Julie Dury, 'Atlas et plans-terriers, plans parcellaires de dîmages, paroisses et géographie historique'

Namiddagprogramma in poortgebouw van abdijsite Herkenrode (Herkenrodeabdij 4, 3511 Hasselt)
13:00u Broodjeslunch
14:00 Karolien Mondelaers, ontvangst
14:15 Pieter Beyls, 'Met de ketting in de hand. De samenwerking tussen landmeters en private opdrachtgevers in de vroegmoderne periode'
15:00 Marc Willems, 'De betekenis vandaag van de kaartboeken van Peter Meysman voor Limburg en de Abdijsite Herkenrode in het bijzonder'
15:45 Vragenronde
16:00 Pauze
16:15 Bezoek aan het Belevingscentrum

Deelname kost 15€ (lunch en koffie inbegrepen) en kan na inschrijving (voor 30 oktober 2013) bij Tine Rock (tine.rock@hasselt.be) en na overschrijving van de deelnameprijs op rekeningnummer 091-0185022-72 (IBAN BE38 0910 1850 2272 GKCC BE BB BELFIUS BANK) met vermelding van uw naam en “Meysman”.