Nieuwsbrief Collatie 28 verschenen

Na een relatief lange stilte is het achtentwintigste nummer van Collatie verschenen. Deze nieuwsbrief over de Moderne Devotie verschijnt sinds enkele jaren enkel nog elektronisch.

Het laatste nummer bevat een kroniek van de evenementen rond de Moderne Devotie in de afgelopen twee jaar, drie visieteksten over de betekenis van de Moderne Devotie, het nieuwe wetenschappelijke onderzoek, en tot slot enkele boekaankondigingen en recensies.

U vindt Collatie op http://www.titusbrandsmainstituut.nl/ned/uitgaven/redacties/collatie.htm en kan u per mail laten attenderen op nieuwe nummers door een bericht te sturen naar henk.rutten@titusbrandsmainstituut.nl

Achtergrondinformatie

Collatie betekent ‘gesprek’, in de betekenis van ‘opbouwend gesprek’. Twee of meer partners spreken met elkaar op basis van gelijkwaardigheid, niet om te discussiëren en om gelijk te krijgen, maar om gezamenlijk te doen aan waarheidsvinding. Collatie was een kernbegrip van de Moderne Devotie en is actueel voor onze tijd.

De nieuwsbrief Collatie bevat informatie over de Moderne Devotie vanuit verschillende invalshoeken. Zo wordt er aandacht besteed aan historisch onderzoek en aan de betekenis van de Moderne Devotie als erflater voor onze cultuur en samenleving. Daarnaast wil Collatie een bescheiden platform zijn voor hen die heden ten dage streven naar innerlijke vernieuwing.

Belangstellenden van wie de adresgegevens bekend zijn aan de administratie, evenals relaties van het Titus Brandsma Instituut, ontvangen een bericht per e-mail wanneer er een nieuwe Collatie is verschenen. Andere belangstellenden zijn in de gelegenheid om hun adresgegevens per e-mail door te geven aan de administratie. In het vervolg zal dan ook aan hen via e-mail een aankondiging van de digitale nieuwsbrief verstuurd worden.

Administratie Collatie: henk.rutten@titusbrandsmainstituut.nl