Congres over religieuze en wereldlijke vrouwen op de grens van middeleeuwen en moderne tijd

In het kader van het internationaal congres Considering Women in the Early Modern Low Countries, dat plaats vindt te Antwerpen op 24 en 25 april 2015 wijzen we op een drietal lezingen die handelen over religieuze vrouwen de vroegmoderne tijd.

Andrea Pearson (American University): “Disability and Salvation in a Mechelen Besloten Hofje”

Margit Thøfner (University of East Anglia): “‘Adorned With the Pictures of Many Devout Women’: Portraying Nuns in the Low Countries”

Patricia Stoop (Universiteit Antwerpen): “Religious Women and the Writing of Vernacular Sermons in the Southern Low Countries (1550-1600)”

De locatie van het congres is het Rubenianum, Kolveniersstraat 20 te Antwerpen.

Meer informatie vindt u terug via deze link.