Doden spreken. Internationaal colloquium over archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa

Het Abdijmuseum Ten Duinen organiseert van 21 tot 23 oktober 2015 de zevende editie van zijn Internationaal Colloquium in de abdijhoeve Ten Bogaerde. Dit jaar is het colloquium gewijd aan Doden spreken. Interdisciplinair onderzoek op archeologische grafcontexten in Noordwest-Europa (10de – 16de eeuw). Diverse sprekers zullen actuele onderzoeksresultaten en mogelijkheden belichten met focus op de ruimere benadering van skeletten en hun funeraire context en het levensverhaal van de doden van gemeenschap tot individu. Dit nieuwe onderzoek reikt middelen aan tot een assessment, methodologie en een ruimere studie van middeleeuwse grafcontexten en opgegraven individuen in Noordwest-Europa.

Meer dan 1000 graven werden blootgelegd op de site van de middeleeuwse Duinenabdij in Koksijde. De cisterciënzerabdij was de grootste van Vlaanderen met de graaf als stichter. In de 13de eeuw telde de gemeenschap tot 500 monniken en lekenbroeders. Het grote aantal goed bewaarde skeletten, gevonden op één locatie uit een specifieke periode (12de-16de eeuw) was meteen een van de grootste collecties individuen uit Noordwest-Europa.
De stoffelijke resten worden nu vooral bewaard in het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen te Brussel. Ze worden er nog steeds bestudeerd door fysisch antropologen, wetsdokters en studenten uit alle werelddelen. Onvolledige opgravingsverslagen en hiaten in het opgravingsarchief bemoeilijken de interpretatie en de vergelijking met gelijkaardige collecties uit onze buurlanden.
Een grondige analyse van de reliek van de Zalige abt Idesbald, bewaard in Brugge, kan een belangrijk referentiepunt worden voor onderzoek op de collectie individuen van de Duinenabdij. In welke mate kan interdisciplinair onderzoek op het best gedocumenteerde individu, opgegraven in Koksijde, de hiaten wegwerken?
Meer informatie vindt u op http://nl.tenduinen.be/activiteitendetail/8319/doden-spreken-7de-interna....
Wie geïnteresseerd is om zelf onderzoek te presenteren op dit colloquium kan een poster-voorstel indienen tegen 1 augustus 2015. Meer informatie en een uitgebreide call for poster sessions vindt u op http://nl.tenduinen.be/nieuwsdetail/5195/call-for-poster-sessions-propos....