Call for Papers: Religious Connectivity in Urban Communities. Reading, Worshipping, and Connecting in the Continuum of Sacred and Secular (1400-1600)

Op 24 en 25 september 2015 organiseert Suzan Folkerts aan de Universiteit Groningen een congres over religieuze verbondenheid in stedelijke milieus.

Het huidige onderzoek over religieuze literatuur spitst zich toe op de teksttransmissie en toe-eigening, op lezers, gebruikers en hun sociale netwerken, terwijl vanuit de sociale geschiedenis religieuze activiteiten en identiteiten steeds meer als een deel van het maatschappelijk leven bestudeerd worden. Het congres richt zich op het snijpunt van beide onderzoeksperspectieven, namelijk bij de religieuze verbondenheid in stedelijke gemeenschappen.
Mogelijke onderwerpen behelzen onder meer religieuze verbondenheid in broederschappen en gilden, publieke religieuze devotie versus private geloofsbeleving, (het herevalueren van) de grenzen tussen geestelijkheid en leken, teksttransmissie naar nieuwe groepen lezers.
Voorstellen voor een presentatie van 20 tot 25 minuten zijn welkom via een abstract van ongeveer 300 woorden bij Suzan Folkerts (s.a.folkerts@rug.nl) voor 15 mei 2015.
De volledige oproep kan u nalezen op http://www.vlaamsewerkgroepmedievistiek.org/wp-content/uploads/2015/03/C....