Utrechtse Kronieken

Op dinsdagmiddag 2 juni, de Stadsdag van Utrecht, vindt in Het Utrechts Archief (HUA), locatie Hamburgerstraat, de lancering plaats van de website van het Utrechtse Kroniekenproject.

Via deze website komen elf bekende en minder bekende Utrechtse kronieken uit de Middeleeuwen en de Vroegmoderne tijd beschikbaar, die zich bevinden in de depots van Het Utrechts Archief en de Utrechtse Universiteitsbibliotheek (Bijzondere Collecties). De kronieken worden op de site aangeboden als scan met een transcriptie en in een aantal gevallen ook met een vertaling. Tevens wordt een zoekfunctie aangeboden waarmee de kronieken kunnen worden doorzocht. Tot de kronieken die zijn opgenomen behoren onder meer: Catalogus episcoporum, Diarium (Arnout van Buchel), de kroniek van Vrouwenklooster (Henrica van Erp), twee kronieken van het Nicolaasconvent en enkele korte kronieken van het kartuizerklooster Nieuwlicht.
Bij de presentatie van de site zullen vier à vijf sprekers een korte lezing verzorgen over de kronieken. Ook is het mogelijk de handschriften te bekijken. Opgeven kan via inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl