Een gezicht voor Sint-Gerlach. Symposium te Houthem (Valkenburg a/d Geul) op 21 november 2015

Op 21 november 2015 vindt in Houthem (Valkenburg a/d Geul) een symposium plaats, gewijd aan de heilige Gerlach.

In het kader van de herdenking van de 850ste sterfdag van de heilige Gerlach, de kluizenaar in de eik, bij wiens graf later een norbertinessenklooster ontstond, heeft het kerkbestuur van Houthem (Valkenburg a/d Geul) een gezichtsreconstructie van de heilige laten maken op basis van zijn schedel die al 850 jaar in Houthem als relikwie bewaard wordt.
Om voor een breed publiek een toelichting te geven op de werkwijze voor deze reconstructie en om de persoon van de kluizenaar Gerlach historisch nader te duiden, organiseert de stichting 'Herdenking 8e eeuwfeest Sint-Gerlach' een symposium. Hierbij wordt ook ingegaan op de kerkelijke zienswijze op, en de omgang met relikwieën van heiligen. Daarnaast wordt een toelichting gegeven bij de kerkschat van Houthem, die haar rijkdom aan de vele bezoekers van het graf van Gerlach dankt.
Tervens verschijnt een heruitgave van de Vita Beati Sancti Gerlaci, de levensbeschrijving van Sint-Gerlach.

Plaats van handeling is de Philibertzaal van Château St. Gerlach, Joseph Corneli Allee 1, 6301 KK in Houthem, alwaar het symposium van 13.30 uur tot 18.00 uur plaatsvindt. Enkele sprekers zijn:

mevrouw dr. A. B. Mulder-Bakker, 'Gerlach de kluizenaar van Houthem als voorbeeld van 12de-eeuwse leken, die hun leven aan God wijdden'

mevrouw G. Grysar en de heer Dipl. Ing. H. Fündling, 'Verering en kerkschatten van Sint-Gerlachus in Aken'

mgr. dr. J.W.M. Hendriks, 'Bijbelse grond van reliekverering en kerkrechtelijke aspecten'

Drs. R. Dückers, 'De kerkschat van Sint-Gerlach

Drs. A. Lataster en de heer J. Spee, Gezichtsreconstructie van Gerlachus

Inschrijving voor het symposium is mogelijk tot 9 november 2015 via info@st-gerlach.nl onder vermelding van 'symposium', met uw naam, adres en woonplaats en het aantal personen dat u aanmeldt. Ook kunt u zich schriftelijk aanmelden door een briefje met voornoemde gegevens te sturen naar: Stichting herdenking 8e eeuwfeest St. Gerlach, Norbertinessenhof 1, 6301 KM Houthem

Er wordt een bijdrage in de kosten voor het symposium gevraagd van 15€. Het bedrag bij voorkeur overmaken op rekeningnummer NL83 RABO 0301 0433 96 tnv 'Stichting 8e eeuwfeest'. Plaatsing geschiedt in volgorde van aanmelding. Deelnemers ontvangen voor dit bedrag tevens een exemplaar van de heruitgave van de Vita Beati Sancti Gerlaci>/em>.

De Vita is ook los te bestellen via bovenstaand emailadres of schriftelijk op bovenstaand postadres. Het boek kost tot 21 november 11€ daarna 15€. Bestelde boeken kunnen na 21 november aan de balie van het Heiligdom afgehaald worden. Schriftelijke toezending kan ook. Hiervoor dient u 7€ extra over te maken.