Oudste oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden vanaf 16 november 2015 online

Op 16 november komt Diplomata Belgica online. Hiermee komen ongeveer 35.000 oude oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden voor iedereen vrij toegankelijk.

Waar is de tijd dat je de assistent of de monitor bij een oefening om de datatio van een oorkonde naar de huidige tijdrekening om te rekenen kon verschalken door niet enkel te werken aan de hand van E.I. Strubbe en L. Voet, De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de Nederlanden, maar dat je het resultaat ook even aftoetste met A. Wauters, Table chronologie des chartes et diplômes imprimés concertant l’histoire de la Belgique? Helaas voor de hooggeleerde specialisten in de oorkondenleer was dit tiendelige werk van 1898 (met correcties in 1971) in de laatste decennia van de vorige eeuw nog steeds het basiswerk met een aantal beperkingen (geen info over de diplomatieke herkomst, geen onuitgegeven oorkonden) die zich meer en meer lieten gevoelen. Vandaar dat de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis (KCG) alle materiaal wilde bundelen in een Nieuwe Wauters. Dit resulteerde in de CD-rom Thesaurus diplomaticus, in 1997 uitgegeven door Brepols in samenwerking met de KCG en het CETEDOC. Deze bevatte al analyses van 12.800 akten, de integrale tekst van 6.000 documenten en een iconografische documentatie van 2.400 originelen. Deze CD-rom was echter erg prijzig. Dankzij de lancering van de Diplomata Belgica kan iedereen nu thuis dit bronnenmateriaal raadplegen.

Diplomata Belgica is vanaf 16 november 2015 beschikbaar in open acces op www.diplomata-belgica.be. In de databank zitten ongeveer 35.000 beschreven documenten, waarvan er voor 19.000 documenten een volledige teksteditie beschikbaar is. Tevens zijn er ongeveer 5.000 foto’s van oorkonden ter beschikking.

De lancering van de databank Diplomata Belgica vindt plaats op maandag 16 november 2015 om 17u30 in het Rijksarchief te Gent, Bagattenstraat 43, 9000 Gent en wordt georganiseerd door de KCG en het Henri Pioenen Institute for Medieval Studies van de Universiteit Gent. Het programma ziet er als volgt uit:

Verwelkoming door Karel Velle, Algemeen Rijksarchivaris

'Van Wauters tot Diplomata Belgica: korte geschiedenis van een lang lopend project' door Walter Prevenier (KCG)

Demonstratie van Diplomata Belgica door Jeroen Deploige (UGent)

'The ChartEx Project: new approaches to digital charters' door Sarah Rees Jones (University of York)

Dankwoord en afsluiting door Claude Bruneel, voorzitter van de KCG

Receptie (vanaf 18u50)

Inschrijven kan vóór 11/11/2015 en voor meer informatie kan u terecht bij marjolein.stern@ugent.be.