Opvolging Koen Goudriaan en mini-symposium aan VU op 1 april 2016

Per 1 november 2015 is Signumlid Fred van Lieburg benoemd als hoogleraar Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel Geschiedenis van de Middeleeuwen heeft een thematische transformatie ondergaan, zoals eerder gebeurde bij de leerstoelen Nieuwe Tijd (nu Cultuurgeschiedenis) en Nieuwste Tijd (nu Politieke Geschiedenis). Van Lieburg is daarmee de opvolger van Koen Goudriaan, die in september 2015 met emeritaat ging.

Van Lieburg hoopt op vrijdag 1 april 2016 om 15.45 uur in de aula van de VU zijn inaugurele rede te houden over ‘De eeuwen der eeuwen: religiegeschiedenis op lange termijn’. Voorafgaand aan de oratie is er vanaf 13.30 uur een mini-symposium over religiegeschiedenis in mondiaal perspectief, waaraan ook Koen Goudriaan een bijdrage zal leveren. Uitgeverij Brill presenteert een nieuw deel in de serie Church History and Religious Culture, waarin een diachrone vergelijking centraal staat: Religion as an Agent of Change: Crusades – Reformation – Pietism (edited by Per Ingesman).