Contributie 2016

Geacht Signum-lid,

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor het jaar 2016 te voldoen, door 10 euro te storten op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44, tnv M.D. van Luijk te Delfgauw, ovv 'Signum 2016'.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Madelon van Luijk
penningmeester Signum