De premonstratenzer abdijkerk van Ninove

Op zaterdag 9 april 2016 organiseert de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden haar zesentwintigste contactdag voor belangstellenden onder het motto “De premonstratenzer abdijkerk van Ninove. Barokke pracht in luister hersteld”.

De abdij van Ninove kende een lange geschiedenis, vanaf de twaalfde eeuw tot aan de Frans tijd. Kenmerkend voor de abdij was dat ze in een grensgebied lag, zowel politiek als geografisch. Georges Vande Winkel situeert de algemene geschiedenis van de abdij en belicht hierbij enkele eigenheden. Bij de andere specialisten die hun medewerking aan deze contactdag verlenen, vestigen we de aandacht op de lezing en de gidsbeurt van Signumlid Dirk Van de Perre.

De prijs voor de contactdag met middaglunch bedraagt 50 euro. Inschrijven kan voor 13 maart 2016. Wegens beperkte ruimte kan slechts voor de eerste 60 deelnemers een warme maaltijd worden voorzien. Wie later inschrijft, kan zelf iets eten in de stad. Na de contactdag wordt, zoals al een kwarteeuw traditie is, een brochure gemaakt met de tekst of de samenvatting van de lezingen.
Inschrijven en inlichtingen: Herman Janssens, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode, T: +32 13 78 04 40, E: h.janssens@abdijaverbode.be

De lezingen vinden plaats in de Bibliotheek Ninove, Graanmarkt 12, B-9400 Ninove, ingang aan het kruispunt E. De Deynstraat, Despauteerstraat en Koepoortstraat. De beste, gratis parkeerlocatie bevindt zich aan beide zijden van het station, op ca. 800 meter van de bibliotheek en op ca. 400 meter van de abdijkerk.

Het gedetailleerde programma van de contactdag:
10.00 uur Ontvangst met koffie
10.30 uur Georges Vande Winkel, ‘Ninove, een Vlaamse premonstratenzer abdij op de grens van Brabant en op het breukvlak van stad en platteland’
11.15 uur Joris Snaet, ‘De abdijkerk van Ninove “doorgelicht”: een architectuurhistorische analyse van een barokke norbertijnenkerk’
12.15 uur Eenvoudig warm middagmaal
14.00 uur Rutger Steenmeijer, ‘25 jaar restauratieactiviteit aan het exterieur en het interieur van de Ninoofse abdijkerk. Een balans’
14.45 uur Dirk Van de Perre, ‘Het monumentale laat-barokke meubilair in de Ninoofse abdijkerk, inzonderheid de bijdragen van Jan-Baptist Van der Haeghen en Theodoor Verhaegen
15.45 uur Bezoek aan de abdijkerk van Ninove, met toelichting door Rutger Steenmeijer en Dirk Van de Perre
16.30 uur Einde van de contactdag