Oratie Gabri van Tussenbroek

Op woensdag 9 december 2015 aanvaardde Signumlid dr. Gabri van Tussenbroek aan de Universiteit van Amsterdam het ambt van Hoogleraar Stedelijke identiteit en monumenten, in het bijzonder van de stad Amsterdam.

Zijn rede over de rol en waardering van monumenten (en cultureel erfgoed) in Amsterdam, getiteld De mythe van de onveranderlijkheid. Veranderde opvattingen over Amsterdamse monumenten is in de bijlage opgenomen.

BijlageGrootte
tx_20151209oratiegabrivantussenbroek_10.pdf710.57 KB