Uitgestelde studiedag ‘In saecula saeculorum’ over parochiearchieven op vrijdag 30 september 2016

Omwille van de stakingsperikelen werd de studiedag ‘In saecula saeculorum. Parochiearchieven. Beheren en waarderen’ in juni 2016 uitgesteld. Een nieuwe datum (vrijdag 30 september 2016) is geprikt en de locatie (Het Algemeen Rijksarchief te Brussel) blijft dezelfde.

Parochiearchieven hebben niet enkel een administratieve functie, maar zijn ook een waardevolle historische bron. In het kader van het wijzigende parochielandschap kunnen parochiearchieven soms bedreigd worden. Om een verantwoord beheer van parochiearchieven te stimuleren, werd een nieuwe selectielijst voor archieven van kerkfabrieken en parochies ontwikkeld door het Rijksarchief, het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving van de KU Leuven (KADOC) en het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC). Naar aanleiding van de publicatie van de selectielijst wordt op vrijdag 30 september 2016 de studiedag ‘In saecula saeculorum. Parochiearchieven. Beheren en waarderen’ georganiseerd door het Rijksarchief, KADOC-KU Leuven en CRKC.

Programma
9u.30 Onthaal

VOORMIDDAG: Bewaring en beheer van parochiearchieven onder voorzitterschap van Godfried Kwanten (KADOC-KU Leuven)

10u.00 Welkomstwoord (Mgr. Herman Cosijns – Bisschoppenconferentie van België)

10u.10 Voorstelling selectielijst archieven kerkfabrieken en parochies (Gerrit Vanden Bosch – Archief Aartsbisdom Mechelen-Brussel)

10u.30 Voorstelling van het Rijksarchief en zijn rol op het vlak van de bewaring van archieven van kerkfabrieken en parochies (Marc Carnier en Laurent Honnoré – Rijksarchief)

11u.00 Roerend erfgoed en parochiearchieven: de CRKC-werking (Julie Aerts – CRKC)

11u.15 In de bres voor parochiearchieven: de KADOC-consulentenwerking (Joris Colla – KADOC-KU Leuven)

11u.30 Koffiepauze

11u.45 Parochiearchieven in Vlaanderen: niet alleen bewaren, ook inventariseren (Geert Van Bockstaele – Bisdom Gent)

12u.05 L’action archivistique et patrimoniale du CHIREL-BW depuis 1983 (Eric Bousmar – Université Saint-Louis Bruxelles/CHIREL-BW)

12u.25 Diversité, richesse et pauvreté des archives des paroisses de la Région de Bruxelles Capitale (Jean-François van Caulaert – Centre d'Histoire Religieuse Université Saint-Louis Bruxelles)

12u.45 Vragenronde

13u.00 Lunch

NAMIDDAG: Wetenschappelijke valorisatie van parochiearchieven onder voorzitterschap van Emmanuel Bodart (Rijksarchief)

14u.00 Bouwen aan parochies in de periferie: katholieke architectuur en verstedelijking in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en het bisdom Antwerpen, 1945-1975 (Eva Weyns – KU Leuven, Faculteit Architectuur, Campus Sint-Lucas Brussel)

14u.20 Vie religieuse et pratiques de dévotion au travers des archives paroissiales à l'époque moderne (Philippe Desmette – Université Saint-Louis Bruxelles)

14u.40 Het parochiearchief en zijn belang voor het lokaal historisch onderzoek (Jaak Ockeley – Eigen Schoon en De Brabander)

15u.00 ‘Très petites archives’ et grande histoire: les archives paroissiales comme sources pour l’histoire contemporaine (Thierry Scholtes – Rijksarchief)

15u.20 Koffiepauze

15u.35 Rondetafelgesprek onder leiding van Eddy Put (Rijksarchief) met Karel Velle (Rijksarchief), Godfried Kwanten (KADOC-KU Leuven), Ludo Collin (CRKC/Bisdom Gent) en Christian Dury (Archief bisdom Luik).

16u.00 Conclusies door Eddy Put (Rijksarchief)

16u.10 Receptie

Praktische info: Plaats: Algemeen Rijksarchief, Ruisbroekstraat 2, 1000 Brussel
Datum: Vrijdag 30 september 2016 van 9u30 tot 17u00
Prijs: 25 euro, inclusief lunch en koffiepauzes
Inschrijven vóór vrijdag 23 september via KADOC-KU Leuven: joris.colla@kuleuven.be of 016 32 35 00.
Uw inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op IBAN BE39 4320 0003 6119 (BIC KREDBEBB) van KADOC-KU Leuven, met gestructureerde mededeling 400/0013/18229.