Boekvoorstelling De Abdij van Averbode, een verhaal van steen en marmer

Zaterdag 25 november 2017, 14uur
Als vervolg op het boek Belgisch marmer (Gent: Academia Press, 2014), 292p. waar aan de norbertijnenabdij van Averbode voorbijgegaan werd, remedieerde de multidisciplinaire auteurséquipe van geologen, een paleontoloog en een onderzoeker van steenhouwtechnieken, aangevuld met de abdijarchivaris hieraan. Zij beschrijven het abdijcomplex vanuit de zichtbare natuursteen: van Diestiaanse ijzerzandsteen, Gobertangesteen, verschillende soorten Belgisch marmer tot inlegwerk met exotisch marmer. Het boek nodigt uit om een verkenningstocht te maken door de abdij met het oog op de natuurlijke bouwstenen (buiten) en de decoratieve stenen (binnen), alle in de loop der eeuwen geselecteerd op hun eigenschappen of beschikbaarheid. Hun uitwendige vorm is door de mens gemodelleerd, maar ze hebben niets van hun natuurlijke oorsprong of van hun eeuwenoude ontstaansgeschiedenis prijsgegeven.

Als u op zaterdagnammidag 25 november 2017 vanaf 14 uur onder de Diestiaanse veertiende-eeuwse abdijpoort schrijdt, verwelkomt de abdijgemeenschap en de auteursploeg u graag voor volgend programma:
14 uur: Abt Jos Wouters en Roland Dreesen lichten toe hoe het boek groeide en wat erin staat. Vervolgens vertelt Frans Doperé over de gebruikte technieken van de steenbewerking.
15 uur: Op verschillende plaatsen in de abdijkerk en buiten op het binnenplein geven de auteurs uitleg over de aanwezige marmers en natuursteen.
Tegelijk kan het boek aangeschaft worden. In de prelatuur van de abdij wordt verder nagepraat bij een drankje en een hapje. Einde omstreeks 17 uur 30.

Gelieve uw komst vooraf te melden via http://boekvoorstelling.abdijaverbode.be/, zodat de organisatoren een idee hebben hoeveel personen ze mogen verwelkomen.
Het boek, uitgegeven door de Abdij der Norbertijen van Averbode vzw, bevat meer dan 300 afbeeldingen in kleur, gespreid over 187 pagina’s, en kost 40 euro. Meer informatie leest u in de bijgaande flyer.

BijlageGrootte
uitnodiging boekvoorstelling.pdf77.42 KB