De religieuze en monastieke architectuur in het noorden van Frankrijk en de aangrenzende gebieden (11de-13de eeuw)

Voor een internationaal congres dat gepland staat aan de Université d’Artois en de Université Charles de Gaulle-Lille 3 van 11 tot 13 oktober 2018 wordt een oproep naar lezingen van 25 tot 30 minuten gedaan. Ten laatste op 1 december 2017 kan een titel en abstract van 500 woorden, vergezeld van een C.V., ingestuurd worden bij sandrine.conan40@orange.fr en delphine.hanquiez@univ-artois.fr

De volledige oproep kan u nalezen op de site van de Réseau des médiévistes belges de langue française op https://rmblf.be/2017/10/14/appel-a-contribution-larchitecture-religieus...