Vraag tot tijdschriftbijdragen: Boekhouding in kerkelijke middens in de middeleeuwen

Voor het elfde nummer van het tijdschrift Comptabilités zoekt de redactie auteurs die over de boekhoudkundige praktijken in middeleeuwse kerkelijke middens willen schrijven. In hun call for papers bieden zij een reeks thema’s aan en geven zij een uitgebreide bibliografie van het onderwerp.
Tot 30 november 2017 kunnen voorstellen voor een artikel in een tiental lijnen en voorzien van een title gestuurd worden naar Béatrice Touchelay (beatrice.touchelay@wanadoo.fr) en Amandine Le Roux (amandine.le.roux@free.fr).

Een C.V. en een korte schets van de institutionele aanhorigheid van de kandidaat-auteur dient aan het voorstel toegevoegd te zijn. De deadline voor de teksten is 20 mei 2018.
De volledige oproep kan u nalezen op de site van de Réseau des médiévistes belges de langue française op https://rmblf.be/2017/10/10/appel-a-contribution-les-pratiques-comptable...

Over dit onderwerp verwijzen we naar het themanummer van Eigen Schoon en de Brabander (jaargang 100, nummer 3, 2017) gewijd aan kerkelijke inkomsten. De redactie voor dit themanummer is in handen van Eddy Van de Voorde en Eddy Put.