Nieuwe penningmeester Signum: Rudolf Bosch

rudolf bosch.jpg

Sinds afgelopen zomer heeft Madelon van Luijk haar taak als penningmeester van Signum neergelegd. Ze heeft deze functie jarenlang trouw en consciëntieus uitgevoerd. Het bestuur en de redactie danken Madelon dan ook hartelijk voor haar inzet al die jaren. Ze wordt opgevolgd door Rudolf Bosch.

Rudolf Bosch (°1984) studeerde van 2002 tot 2008 geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij rondde zijn Research Master “Modern and contemporary history” af met een scriptie over financieel beheer in Arnhem in de late Middeleeuwen. Tussen 2008 en 2012 was hij als PhD-student verbonden aan de vakgroep Middeleeuwse Geschiedenis. Zijn onderzoek richtte zich op de relaties tussen staatsvorming, economie en de stedelijke financiën in laat-middeleeuws Gelre. Daarin komen ook de financiële netwerken tussen steden en religieuze instellingen als financiers aan de orde. Hij hoopt dit proefschrift begin 2018 te verdedigen.

Op dit moment is Rudolf als adjunct-streekarchivaris verbonden aan het Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe. Daarnaast is hij Statenlid in de provincie Drenthe en volgt hij in het kader van zijn huidige werk de Master Archiefwetenschap aan de UvA.