Museum Parcum blaast religieus erfgoed nieuw leven in

In de Parkabdij bij Leuven opende op 25 oktober 2017 het museum Parcum de deuren. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur stelde in het toenmalige Museum van Park op dezelfde locatie eerder al een deel van het abdijpatrimonium tentoon. Het CRKC verzamelt, beschermt en beheert religieus erfgoed. Wordt een klooster opgedoekt of weet een congregatie geen blijf meer met haar spullen, dan gaat dat patrimonium meestal naar het CRKC. Dat toont het erfgoed nu in Parcum aan het publiek.
De gewezen norbertijnenabdij van Park te Heverlee, gesticht in 1129, is al sinds 1998 een expertisecentrum voor religieuze kunst en erfgoed. Bij tentoonstellingen werden soms heuse schatten van zolders gehaald, zoals een schilderij van de zestiende-eeuwse Brabantse kunstenaar Michiel Coxie.

Parcum wil een nationaal dialoogmuseum worden, dat de betrokkenheid van gelovigen en niet-gelovigen bij het belangrijkste kerkelijke erfgoed wil versterken. Door overleg met socio-culturele organisaties en thematische tentoonstellingen wordt geprobeerd dat erfgoed levendig te houden.
Het openingsthema Van de wereld richt de schijnwerpers op de iconografie van het besloten leven van mannelijke en vrouwelijke religieuzen. Centraal staat de vraag wat mensen bezielt om zich terug te trekken in een besloten bestaan en te leven naar strikte orderegels. Die mensen zijn in de figuurlijke betekenis van de wereld gescheiden, maar we zien tegelijk dat ze toch nog tot die wereld behoren.

Een van de pronkstukken is een houten kruisbeeld van de heilige Wilgefortis, die volgens de overlevering dolgraag kloosterzuster wilde worden, maar met de koning moest trouwen. Wilgefortis wilde echter kuis blijven. Na intens gebed schonk God haar een baard, waardoor ze plotsklaps lelijk werd en de koning haar niet meer hoefde.
Behalve op de architectuur van het gebouw let u bij uw bezoek ook op de prachtige muurschilderingen en uitzonderlijke plafonds. In 1730 werd de abdij gerenoveerd en uit die tijd werden bij de jongste restauratie nog enkele schatten ontdekt. Ook die wil de tentoonstelling tot hun recht laten komen.

In 2021 zal Parcum het decor vormen van een prestigieuze internationale tentoonstelling over 900 jaar Premonstatenzerorde. Deze tentoonstelling zal ook te zien zijn in Magdeburg en Praag.
Alle praktische info op: https://www.parcum.be/nl/home

De historiek, het concept, de restauratie en de herwaardering van de site wordt uitgelegd door alle rechtstreeks betrokken specialisten in : Deckers, Katrien, Jan Jaspers, Liesbet Kusters, Stefan Van Lani, Nick Van Uffelen en Loes Verschuren, ‘Parcum. Een nieuw museum in de abdij van Park’, in: M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie 36/5 (2017), p. 75-80.