Promotie Rudolf A.A. Bosch aan RU Groningen

Onze kersverse penningmeester Rudolf Bosch promoveert op 18 januari 2018 aan de RU Groningen. Zijn proefschrift “Stedelijke Macht Tussen Overvloed en Stagnatie. Stadsfinanciën, staatsvorming en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550” kwam tot stand onder begeleiding van promotor prof. dr. D.E.H. de Boer. Zoals we al tijdens het afgelopen Signumsymposium in Zutphen konden ervaren bieden de stedelijke financiële bronnen ook uitstekende inkijken op de mogelijkheden van de Gelderse kloosters en kapittels.

Locatie en tijdstip zijn RU Groningen, 18 januari 2018, Academiegebouw, Broerstraat 5, aula, 16.15 uur.

De promovendus ontvangt de aanmeldingen van uw komst graag voor 4 januari 2018 op promotie.rudolfbosch@gmail.com.