Call for Papers: Novel Saints. Novel, Hagiography and Romance from the 4th to the 12th Century

Van 22 tot 24 november 2018 zal in het voormalige dominicanenklooster te Gent, het Pand, een internationaal congres doorgaan onder de noemer Novel Saints. Novel, Hagiography and Romance from the 4th to the 12th Century.

Organisatoren Koen De Temmerman en Flavia Ruani, namens het Gentse ERC-project Novel Saints. Studies in Ancient Fiction and Hagiography, doen een oproep voor communicaties.
Het congres beoogt het voortleven van antieke verhaalstof in hagiografie na te speuren, of van verhalen en heiligenlegendes in middeleeuwse romans, zowel in West-Europa, als het Byzantijnse Rijk of Perzië. Idealiter ontvangen de organisatoren voorstellen die zich richten tot twee of drie van de zwaartepunten:

• Ancient novelistic fiction (broadly defined), including Greek novels (both extant and fragmentarily preserved, Latin novels, Jewish novels and so-called ‘fringe novels’ or ‘novelistic biographies’;
• Hagiography from the fourth to the twelfth century, including Lives, Martyr Acts, hagiographical romances, and edifying tales written in Greek, Latin, Syriac, Arabic, Armenian, Georgian, Ethiopian and Coptic;
• Medieval romance in the West, Byzantium or Persia.

De gedetailleerde Call for Papers (met als deadline 15 april 2018) vindt u op https://www.ugent.be/pirenne/en/news-events/events/novelsaintsconference...