Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe, 28 april 2018

Op zaterdag 28 april 2018 vindt in de voormalige abdij van Floreffe bij Namen de 28e contactdag plaats voor belangstellenden in de norbertijner geschiedenis, onder de titel Stenen voor mensen, marmer voor God. Materialen op de rots van Floreffe

Daarmee verlaat de organisatie voor de eerste maal het Nederlandse taalgebied. Daar zijn verschillende goede redenen voor. Niet alleen was Floreffe de aller oudste premonstratenzer gemeenschap in de Nederlanden, er zij zelfs aanwijzingen dat Norbertus nog vooraleer hij naar Prémontré trok met de stichting van Floreffe begaan was. De ordestichter zal dus ook aan de oude altaartafel op de bijgaande foto gecelebreerd hebben. Bovendien waren in de buurt steengroeven die niet alleen plaatselijk benut werden. Het recent gepubliceerde boek De Abdij van Averbode, een verhaal van steen en marmer leert dat voor het oude hoofdaltaar te Averbode Marbre de Floreffe samen met andere soorten marmer uit dezelfde regio aangewend werd. Ten slotte zijn er in de voormalige abdij, thans een college, nog veel steensoorten zichtbaar, zowel in het kerkgebouw, de altaren, de vloeren en lijsten of nog de vele schouwen van de prelatuur en het klooster.
Het gedetailleerde programma, de sterke inhoudelijke samenhang en alle praktische informatie leest u in de uitnodiging als bijlage.

Inlichtingen en inschrijvingen voor 8 april 2018 bij:

Herman Janssens, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode

T (+32) (0)13 78 04 40
E h.janssens@abdijaverbode.be

Floreffe
BijlageGrootte
Uitnodiging contactdag 2018.pdf282.52 KB