Goederen van de Duitsche Orde en het beheer daarvan

Ter gelegenheid van het afscheid van Mr. Jan Cees van Hasselt als secretaris van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, wordt op 28 mei 2018 in het Duitsche Huis te Utrecht een symposium georganiseerd. Voor het programma:

Programma
13.00 uur: Welkom door de dagvoorzitter drs. Coen baron Schimmelpenninck van der Oije
13.10-13.40 uur: Ir. Ad van Ooststroom – Bezitsvorming van religieuze instellingen in Utrecht vanaf de vroege middeleeuwen
13.40-14.10 uur: Jerem van Duijl MA – Onder de vleugels van het Hollandse gravenhuis: Goederenverwerving van de Duitse Orde in de Noordelijke Nederlanden in de jaren 1240
14.10-14.40 uur: Prof.dr. Hans Mol – Het bezit van de commanderij Ootmarsum in de middeleeuwen

14.40-15.00 uur: Pauze

15.00-15.30 uur: Drs. Bart Ibelings – Het Duitse huis in Schoonhoven. Het begin: de graven van Blois en Gerard van Vliederhoven
15.30-16.00 uur: Dr. Rombert Stapel – De Croniken van der Duytscher Oirden. Een Utrechtse tekst met een Europees publiek
16.00-16.30 uur: Prof.dr. Renger de Bruin – Rentmeesters en secretarissen van de Utrechtse landcommanderij 1740-1840

16.30-17.00 uur: Afsluiting en dankwoord aan Jan Cees van Hasselt
17.00-18.00 uur: Borrel

Aanmelding tot en met 25 mei 2018 bij Jerem van Duijl: j.j.van.duijl@hum.leidenuniv.nl