Geesteswetenschappelijk congres over Middeleeuws Friesland, 1000-1500

Als onderdeel van het vierdelige Fries Geesteswetenschappelijk Congres (1st Conference on Frisian Humanities) vindt op maandag 23 en dinsdag 24 april Frisian Freedom as a Focus on Medieval Europe plaats. Middeleeuws Friesland van 1000 tot 1500 wordt belicht in Stadsschouwburg De Harmonie te Leeuwarden.

Binnen het programma (zie bijlage) zijn er alvast drie lezingen die over middeleeuwse religieuze instellingen handelen, namelijk:

- Gilles de Langen (Fryske Akademy / RUG / Prov. Fryslân), Church Foundations as a Dialogue between the Bishop of Utrecht and Frisian Aristocracy

- Paul Noomen, Manor and Church

- Jelle Visser (Utrecht University), Bishop Balderik, his saints, and the 'second foundation' of the bishopric of Utrecht 917-975

Alle informatie over het deelcongres Middeleeuws Friesland leest u op https://www.fryske-akademy.nl/nl/nieuws-en-agenda/evenementen/frisianhum... of de webstek van het congres is https://www.fryske-akademy.nl/nl/frisianhumanities/

BijlageGrootte
SignumFRisianHumanities201804.pdf461.99 KB