Masterclass The Dedicated Spiritual Life of Upper Rhine Noble Women met Anneke B. Mulder-Bakker

Maandag 28 mei 2018 van 16u tot 18u geeft Anneke B. Mulder-Bakker een Masterclass in Groningen. De locatie is de Faculteit der Letteren, Oude Kijk in ’t Jatstraat 26, gebouw 1313, zaal 0316. Deze Masterclass is gewijd aan haar recent verschenen boek: The Dedicated Spiritual Life of Upper Rhine Noble Women. A Study and Translation of a Fourteenth-Century Spiritual Biography of Gertrude Rickeldey of Ortenberg and Heilke of Staufenberg (Turnhout: Brepols, 2017).

Tot haar pensionering doceerde Mulder-Bakker Middeleeuwse Geschiedenis en Mediëvistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is een bijzonder productief auteur over hagiografie, religiegeschiedenis, vrouwen- en gendergeschiedenis, zoals blijkt uit haar boeken: De kluizenaar in de Eik (Hilversum, 1995); Sanctity and Motherhood (Garland, 1995); Lives of the Anchoresses. The Rise of the Urban Recluse in Medieval Europe (University of Pennsylvania Press, 2005); Verborgen Vrouwen (Hilversum, 2007).
Mulder-Bakker stelt nieuwe vragen en demonstreert eigen benaderingen in het onderzoek naar religieuze ontwikkelingen in de late middeleeuwen. Zij bestudeert de niet institutioneel verankerde, maar wel sociaal herkende en erkende levenswijzen van eremieten, stadskluizenaressen en weduwen wonend in een domus animarum (House of Souls). Haar recente boek is gebaseerd op de studie en publicatie van een veertiende-eeuwse biografie (in de volkstaal) geschreven door een lekenvrouw over twee adellijke dames die een religieus leven leiden in hun eigen huis.

Deze Masterclass staat open voor iedereen. Research Master and PhD studenten die de Opleiding van de Onderzoekschool Mediëvistiek volgen, kunnen daarmee 1 ECTS verwerven. Daarvoor moeten zij een kritische bespreking (c. 2000 woorden) vervaardigen van de introductie (pp. 1-5) en hoofdstuk 6. ‘House of Souls’ (pp. 85-109) van het boek.
Inleveren uiterlijk 25 mei 18.00 bij Martin de Ruiter (ozsm@rug.nl).

Dit paper gaat in ieder geval in op de volgende punten:
- bespreek de door Mulder-Bakker gebruikte benadering, noem de voor- en nadelen en plaats haar in een historiografische traditie;
- geef aan wat deze benadering in jouw ogen oplevert voor de bestudering van Gertrudis van Ortenberg, o.a. of het bestaande beeld daardoor wel of niet is bijgesteld en zo ja hoe;
- identificeer mogelijkheden voor vervolgonderzoek;
- besluit met een algemene waardering.

Opgave uiterlijk 18 mei bij Martin de Ruiter: ozsmed@rug.nl. De literatuur zal in pdf worden toegestuurd.