Vooraankondiging: Lezingendag - De stad als klooster

De stad als klooster

Vooraankondiging: Lezingendag - De stad als klooster
Uden, Museum voor Religieuze Kunst, 8 november 2018

Op donderdag 8 november 2018 vindt van 11u tot 18u in het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) te Uden een dag met publiekslezingen plaats. Aanleiding is de verrassende tentoonstelling “De stad als klooster” over religieuze leescultuur en kunst tussen stad en klooster in de late middeleeuwen. Naast de Engelstalige lezingen is er uiteraard ook gelegenheid voor een bezoek aan de tentoonstelling.

Sprekers zijn Marc Boone (Gent), Isabella Gagliardi (Florence), Frits Scholten (Rijksmuseum), Quirine van Aers (MRK), Wouter Prins (MRK), Margriet Hoogvliet (RUG), Joanka van der Laan (RUG), Johanneke Uphof (RUG), Sabrina Corbellini (RUG) en Bart Ramakers (RUG).

De lezingendag wordt georganiseerd door het NWO-onderzoeksproject “Cities of Readers. Religious Literacies in the Long Fifteenth Century”. Dit programma loopt aan de Rijksuniversiteit Groningen van 2015 tot 2019. Zie daarover: http://www.rug.nl/research/icog/research/researchgroups/cities-
of-readers/)

Nadere details en het programma volgen in september.

Kosten: 10 euro (inclusief lunch, op locatie te voldoen).
Aanmelding voor 1 november 2018 via: lezingendagstadklooster@gmail.com