Colloquium: L’art mosan au XIIIe siècle. De Maaslandse kunst in de 13de eeuw

L’art mosan au XIIIe siècle

Journées mosanes 2018 te Luik op 30 en 31 augustus 2018

Het uitgestrekte middeleeuwse bisdom Luik was het kerngebied van de Maaslandse kunst. Erkend als één van de grote kunststromingen van middeleeuws Europa, bekleden vele artefacten van de Maaslandse kunst een ereplaats in de voornaamste musea of in allerhande publicaties over mediëvistiek. Naast de beeldhouwkunst, de boekverluchting en de architectuur blonk de Maaslandse kunst ook uit in de edelsmeedkunst, met name in het emailleren en in de dinaderie. Wie het doopvont van de Sint-Bartholomeuskerk te Luik niet? Het technisch vernuft van de edelsmeden uit zich in de vele reliekhouders die kapittels en abdijen voor hun heilige stichters uit het Merovingische verleden, zoals Servaas, Remaclus, Lambertus, Hadelinus of Oda, lieten realiseren. Zelfs de grote bouwmeester, abt Suger, deed een beroep op de Lotharingische edelsmeden om zijn lumineuze abdijkerk van Saint Denis te verfraaien.

Om de kennis van de Maaslandse kunst te verbreiden lanceerde Albert Lemeunier, conservator van het Musée d’Art religieux et d’Art mosan de Maaslandse dagen. Georganiseerd door het Luikse museum Grand Curtius en de Amis du Musée d’Art religieux et d’Art mosan, is het thema dit jaar de Maaslandse kunst in de dertiende eeuw.

Programma

Donderdag 30 augustus

9.15 Onthaal
9.30 Welkomstwoord
9.45 Alexis Wilkin (Université libre de Bruxelles), Le contexte politique et économique
10.45 Pauze
11.00 Florence Close (Université de Liège), Le contexte spirituel et intellectuel
12.00 Discussie
12.15 Vrije maaltijd
14.00 Mathieu Piavaux (Université de Namur), L’architecture religieuse
15.00 Pauze
15.30 Emmanuelle Mercier (Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, Brussel), La statuaire en bois polychromé dans l’ancien diocèse de Liège au XIIIe siècle

Vrijdag 31 augustus

9.30 Benoît Van den Bossche (Université de Liège), Le grand portail (‘bergportaal’) de la collégiale Saint-Servais à Maestricht : réception et invention de formes et de motifs romans et gothiques
10.30 Pauze
10.45 Aline Wilmet (Kunsthistorica), Le décor sculpté : un critère de catégorisation de l’architecture gothique mosane ?
11.45 Discussie
12.00 Vrije maaltijd
13.30 Sophie Balace (Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, Brussel), Les châsses du XIIIe siècle : entre innovation et tradition
14.30 Hélène Cambier (Musée diocésain et Trésor de la Cathédrale de Namur), Hugo d’Oignies et l’orfèvrerie au début du XIIIe siècle
15.30 Pauze
15.45 Aleuna Macarenko (Université de Liège), L’enluminure mosane au XIIIe siècle
16.45 Discussie

Locatie

Auditorium de La Boverie, Parc de la Boverie 3, 4020 Luik

Kostprijs

40 euro (20 euro voor studenten jonger dan 25 jaar en werkzoekenden) te betalen op rekening BE24 2400 8004 7838 (met vermelding « Journées mosanes ») van de « Amis du MARAM » voor 25 augustus 2018

Info

Christelle Schoonbroodt
T+ 32 (0)4 .221.68.18
E christelle.schoonbroodt@liege.be
Philippe Joris
T + 32 (0) 496.46.15.40