Symposium clarissenklooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel (1390-1719)

De digitalisering en ontsluiting van het archief van het voormalige klooster Sint-Elisabethsdal in het clarissenklooster te Megen is na twee jaar voltooid. Om dit heuglijke feit te markeren en de webpublicatie te lanceren, organiseert de Stichting Brabantse Bronnen samen met het klooster Sint-Josephsberg te Megen, Heemkunde Boxtel en Streekfonds Het Groene Woud een symposium op maandag 29 oktober 2018.

U bent hierbij van harte welkom. Het symposium vindt plaats in het clarissenklooster Sint-Josephsberg, Clarastraat 2, Megen.

Programma

13.30 u: ontvangst met koffie/thee (recreatiekamer)

14.00 u: welkomstwoord door zuster Angela, abdis van het klooster Sint Josephsberg te Megen (kerk)

14.10 u: inleiding door Jan Sanders (Brabants Historisch Informatie Centrum 's-Hertogenbosch en Stichting Brabantse Bronnen), dagvoorzitter

14.20 u: Bert Roest (Universiteit Nijmegen), ‘De complexe identiteit van clarissenkloosters in de context van de laatmiddeleeuwse Observantiebeweging’

14.45 u: Niek Verhoeff (Stadsarchief Amsterdam), ‘Gelijkheid in geschriften. De clarissen van Hoogstraten en hun leesgewoonten ten aanzien van de regelteksten voor clarissen omstreeks 1500’

muzikaal intermezzo met harpiste zuster Rebecca (5 minuten)

15.15 u: Hans de Visser (kapucijn), ‘De Boxtelse clarissen: hun lasten en listen (1629 - 1717)’

15.35 u: Geertrui Van Synghel (Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis), ‘Sine clausura: de oorkonden van het klooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel ontgrendeld (1390-1719)’

16.00 u: Online lancering op de website van het BHIC en van Heemkunde Boxtel door M. Buijs, burgemeester van Boxtel, en mw. drs. W. Buijs-Glaudemans, burgemeester van Oss, en symbolische overhandiging aan zuster Angela, abdis, en zuster Chiara

afsluiting door de dagvoorzitter, aansluitend receptie met door kloostermade vegetarische hapjes en niet-alcoholische dranken én de mogelijkheid om in de sfeervolle refter een aantal originele oorkonden te bekijken met een toelichting door de fotografen Rini van Oirschot en Christ van Eekelen (Heemkunde Boxtel).

Deelname aan het symposium is gratis, maar aanmelding is verplicht. Het aantal plaatsen is beperkt. Aanmelden bij: a.w.de.beer@kpnplanet.nl.