NWO-project “Cities of Readers”: site, blog en facebook

Het project “Cities of Readers” loopt aan de Rijksuniversiteit Groningen van 2015 tot 2019. Het bestudeert de “Religious Literacies in the Long Fifteenth Century”, de periode tussen 1400 en 1550 overspannend. Deze periode van grote culturele, politieke en religieuze veranderingen kenmerkte zich door een sterke verstedelijking, religieuze observantiebewegingen, een toenemende sociale mobiliteit, gekoppeld aan een toenemende geletterdheid, belezenheid en boekproductie. Het project bestudeert de participatie van leken in de productie en de overdracht van religieuze kennis.

Alle informatie is te vinden op:, http://www.rug.nl/research/icog/research/researchgroups/cities-of-readers/.

Het project heeft ook een blog: https://readers.hypotheses.org/

Je kan het verloop van project “Cities of Readers” ook via Facebook volgen.