De hagiografische handschriften in de volkstaal in Noord-Frankrijk

Rijsel (Lille), 30 november 2018

De studiedag “Les manuscrits hagiographiques du nord de la France et de la Belgique actuelle à la fin du Moyen Âge (XIVe-XVIe s.): fabrication, fonctions et usages” zal doorgaan op 30 november 2018. De locatie is de seminariezaal van het IRHiS, op de site du Pont de Bois in Villeneuve d’Ascq.

Aan het einde van de middeleeuwen ondergaat de hagiografische tekstproductie een transformatie en kent zij haar laatste bloeiperiode, tussen het succes van de Legenda aurea en de komst van de drukpers. Veel teksten worden verkort om ze te integreren in nieuwe collecties, onder andere in windesheimer milieus. Dit fenomeen ligt mee aan de basis voor de relatieve desinteresse van de historici voor deze teksten: waarom deze ingekorte teksten bestuderen, als er nog tal van ruimere vitae te ontdekken vallen in de grote legendaria van de hoge middeleeuwen? Nauwelijks worden de eerste bewaarde handschriften ontsloten en bestudeerd.

Het doel van dit colloquium is een beter begrip te krijgen van de hagiografische handschriften in de Nord-Frankrijk en het huidige België in de late middeleeuwen. Daarbij wordt voortgebouwd op de reflecties van Guy Philippart over de productie en het gebruik van legendaria in een periode waar de documentatie uitgebreid is. Zowel de Latijnse, als de volkstalige, Nederlandstalige alsook Franstalige, legendaria, worden bestudeerd.

Dit colloquium, dat plaats vindt te Rijsel (Lille) op 30 november, kent een verderzetting in het voorjaar 2019, op 21 en 22 maart te Namen en Leuven. De eerste, Rijselse, studiedag, is volledig gewijd aan de hagiografie in de volkstaal, deels ontsloten door Paul Meyer. De taalkundige gegevenheid van Noord-Frankrijk en België verplicht noodzakelijkerwijs tot een gemeenschappelijke aanpak. Aandacht gaat uit naar de modellen, de vertalingen en de codices, maar evenzeer het gebruik van de handschriften in het kader van de zielzorg en de liturgie.

Het programma leest u als bijlage.

BijlageGrootte
SignumHagiographieProgramma201810.pdf1.32 MB