Nieuwe website Franciscaans Forum en Franciscaans Studiecentrum

Op https://forumfranciscanum.org/ staat de website van het Franciscaans Forum. Deze bevat ook de vernieuwde webstek van het Franciscaans Studiecentrum, verbonden aan School of Catholic Theology van de Universiteit Tilburg.

Deze en andere ordespecifieke sites vindt u net als vele andere categorieën (bibliografieën, repertoria, projecten en thematische sites, bronnen(collecties), onderzoeksgroepen, archieven en musea, …) op onze linkenpagina.