I.M. Bas de Melker

Op vrijdag 16 november 2018 overleed op 58-jarige leeftijd oud-redactie- en Signumlid Bas de Melker. Hij was al enige tijd ziek.

Bas studeerde geschiedenis in Amsterdam met middeleeuwen als specialisatie. Tijdens zijn studie kwam hij te werken bij het Amsterdamse Stadsarchief en werd hij uiteindelijk Hoofd Archieven en Collecties. Hij speelde een belangrijke rol bij de verhuizing van het archief van de Amsteldijk naar de Vijzelstraat.

In 2008 startte Bas het bureau De Melker & Partners dat zich specialiseerde in advies op het gebied van erfgoed en collectiebeheer. Zijn bureau was verantwoordelijk voor verschillende grote projecten, zoals de inrichting van het Regionaal Archief Alkmaar in een voormalig schoolgebouw en de verhuizing van de boekencollecties uit de Boekentoren in Gent naar het nieuwe depot.

Gedurende zijn werkzame leven op het Amsterdamse archief promoveerde Bas in 2002 aan de UvA op een studie naar de middeleeuwse religieuze instellingen van Amsterdam, waaronder vrouwenkloosters als het Oude Nonnenklooster en mannenkloosters zoals het kartuizerklooster St. Andries ter Zaliger Haven. Het proefschrift was getiteld Metamorfose van stad en Devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling 1385-1435.