Dominicaner archief overgedragen aan Rijksarchief

Dominicaner archief overgedragen aan Rijksarchief

De Leuvense dominicanen hebben het oudste deel van hun archief overgedragen aan het Rijksarchief Leuven (www.arch.be/leuven), waar ook het provinciaal archief van de dominicanen al werd bewaard.

Ietwat verrassend zijn de meeste stukken afkomstig van het door de Fransen afgeschafte Ieperse klooster, maar er is ook archief terug te vinden van de kloosters van Leuven, 's Gravenbrakel, Antwerpen, Bergen, Brussel, Lier, Namen en de Ierse dominicanen van Leuven. Verder wordt er ook archief bewaard van de dominicanessen van de derde orde van Franchimont en La Sarte en de Engelse dominicanessen van Brussel en van het begijnhof van Tienen.

De inventaris is online raadpleegbaar via https://search.arch.be/nl/zoeken-naar-archieven/zoekresultaat/ead/index/....

Op de afbeelding (Rijksarchief Leuven, Archief van het klooster van de dominicanen te Leuven, Charter nr. 1030) zie je een oorkonde op datum van 2 september 1268, waarin Margaretha van Constantinopel, gravin van Vlaanderen, en haar zoon Guido (Gwijde van Dampierre) aan de predikheren gronden in Ieper schenken om een klooster te bouwen.