Abdijmolens. Natuurkracht ten dienste van norbertijnen en norbertinessen

Voor de 29ste contactdag voor belangstellenden in de norbertijner geschiedenis in de Nederlanden op zaterdag 4 mei 2019 kiest de organiserende werkgroep voor de abdij van Grimbergen.

De ligging van de abdij en het dorp aan de Maalbeek met verschillende voormalige heerlijke molens, maar ook twee abdijmolens, de Lier- en de Tommenmolen, heeft alles te maken met het gekozen thema "Abdijmolens. Natuurkracht ten dienste van de premonstratenzers". Naast water- en windmolens, komen ook hand-, tred- en rosmolens aan bod. Specialisten van de molengeschiedenis lichten dit alles toe aan de hand van de vele tientallen verdwenen en bestaande molens van norbertijnen- en norbertinessenabdijen in de Lage Landen. De molenaar van de Liermolen vertelt niet alleen over de historiek en de werking van de beide watermolens van de Grimbergse abdij, maar zal de Liermolen ook effectief laten draaien.

In de inschrijvingsprijs van 50 euro is eveneens de welkomstkoffie, een eenvoudig gezond warm middagmaal in brasserie Fenikshof en de brochure met de tekst of samenvatting van de lezingen
inbegrepen. Deze wordt tegen de contactdag van het volgende jaar gepubliceerd en bezorgd aan de
deelnemers. Hierin zal ook een lijst worden opgenomen met alle gekende, bewaarde en verdwenen,
molens van norbertijnen- en norbertinessenkloosters in België en Nederland.

Het gedetailleerde programma en alle praktische informatie leest u in de uitnodiging als bijlage.

Inlichtingen en inschrijvingen vóór 21 april 2019 bij:
Herman Janssens, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode
T (+32) (0)13 78 04 40
E h.janssens@abdijaverbode.be

Basile Van Campenhout_Tommenmolen.jpg
BijlageGrootte
Uitnodiging2019.pdf90.04 KB