Bijdragen van het Signumsymposium 2018 “Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in middeleeuws Brabant” gepubliceerd

Met het oog op het 900 jarig ordejubileum van de norbertijnenorde in 2020-2021 organiseerde onze contactgroep op 1 december 2018 in de Parkabdij bij Leuven een symposium over de “Premonstratenzers en premonstratenzerinnen in middeleeuws Brabant”.
Vijf bijdragen werden samen met twee lezingen aan de vooravond van het congres en twee recensies gepubliceerd in boekvorm. De congreshandelingen verschenen als eerste nummer voor 2019 van Eigen Schoon en De Brabander, het regionaal historisch tijdschrift voor Vlaams-Brabant en Brussel. Het boek bevat 124 pagina’s en 34 illustraties. In de bijlage leest u de inhoudsopgave.
Het boek is afzonderlijk verkrijgbaar voor de prijs van 12 euro + portkosten. Bestellen is mogelijk via mail naar janick.appelmans@hotmail.com of via het webformulier (dat u enkele afhaalmogelijkheden voorstelt) op https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer3WlSXrG9ZKq8THEdkny3zFItk47O....

Van de vijf lezingen van het symposium zijn ook korte abstracts gepubliceerd op onze website. Klik hier voor meer informatie.