Studiedag over 1000 jarige abdijgeschiedenis van Florennes

zaterdag 9 april 2011
In 1010-1011 werd de Sint-Jan de Doperabdij te Florennes opgericht door Gerard, kanunnik te Reims en zoon van de plaatselijke heer. De abdij verving een kapittel van kanunniken dat verplaatst werd naar de Sint-Gangulfuskerk. Hoewel er thans nauwelijks nog restanten van de voormalige abdij zijn, hebben de benedictijnen van Florennes een belangrijke lokale en regionale rol gespeeld gedurende heel het Ancien Régime. De hele voormiddagsessie is aan de middeleeuwse abdijgeschiedenis gewijd.

Deelnamekosten: 15 € per persoon (koffie en broodjeslunch inbegrepen) te storten op de rekening van de ASBL Société d’Histoire du Florennois met als IBAN BE09 0682 0975 5857 met opgave van uw naam, voornaam en de vermelding “colloque Florennes 2011”.

Inlichtingen en inschrijvingen bij de Société d’Histoire et d’Archéologie du Florennois, Avenue de l’Europe, 23 te 5620 Florennes, +32/71 68 86 68

Programma:

8:45 uur Onthaal

9:15 uur Daniel Misonne, ‘Inleiding’

9:30 uur Nicolas Ruffini-Ronzani, ‘La fondation de Saint-Gengulphe et de Saint-Jean-Baptiste de Florennes : enjeux de pouvoir et compétition aristocratique dans l’Entre-Sambre-et-Meuse à l’aube du XIe siècle’

10:00 uur Daniel Misonne, ‘La Visio cuiusdam inclusi. Reflet d’un conflit entre l’abbaye et le seigneur de Florennes au XIe siècle’

10:30 uur Koffie

10:45 uur Michel Delbushaye, ‘Saint Maur de Reims : son culte à l’abbaye de Florennes. Les reliques et la chasse’

11:15 uur Xavier Hermand, ‘Florennes au XVe siècle : un foyer de réforme’

11:45 uur Discussie

12:15uur Broodjeslunch

In de namiddagsessie komt de latere geschiedenis van de abdij aan bod met Michel Lefftz, Yves Bouillet en Rose-Marie Allard, waarna er nog gelegenheid tot vraagstelling en discussie is.