Miraeuslezing Brugge 2021 door Jenneka Janzen online

Dr. Jenneka Janzen promoveerde op 3 september 2019 aan de Universiteit Utrecht op een onderzoek naar de vroegste handschriften van de cisterciënzerabdij Ten Duinen. Jenneka Janzen is afkomstig uit Canada en werkt momenteel binnen het projectteam ‘Multilingual dynamics of medieval Flanders’. De video van haar onlinelezing ‘Written Culture at Ten Duinen: Cistercian Monks and their Books, 1140-1250’, gegeven op 6 mei 2021, staat op https://mmmonk.be/de-mmmonk-manuscripten/ en op https://youtu.be/baSMgo-75Ic.

Ten Duinen was tijdens de middeleeuwen de belangrijkste cisterciënzerabdij in Vlaanderen. Vanaf de stichting van de abdij in de twaalfde eeuw speelden boeken er een belangrijke rol. Bovendien bleven een groot aantal van deze vroege manuscripten bewaard. Ze bevinden zich vandaag in het Grootseminarie Brugge en in de Openbare Bibliotheek Brugge.

Door de fysieke kenmerken (zoals prikking in de binnenmarge, fenestrae en vooral de bijzondere foliëring uit het derde kwart van de dertiende eeuw die typerend was voor Ten Duinen) en het schrift van deze handschriften minutieus te onderzoeken konden de vroege manuscripten voor het eerst precies worden gedateerd. Dit leidde vervolgens naar antwoorden op vragen over de werking van een scriptorium (ordening, boekkettingen), internationale uitwisseling van boeken, en veranderende leesgewoontes (accenten in voorleeshandschriften tot 1200) bij vroege cisterciënzers.