Signum symposium 2022: De parochiekerk in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd

De Contactgroep Signum organiseert haar jaarlijkse symposium in 2022 in Gouda, op zaterdag 27 augustus 2022 (Streekarchief Midden Holland, Steenlandzaal). Het thema betreft de 'De parochiekerk in de middeleeuwen en vroegmoderne tijd', waarbij we zullen aansluiten bij de tentoonstelling Beleef het Wonder van Gouda.

Tot 2 oktober 2022 loopt in Gouda deze tentoonstelling (www.beleefhetwondervangouda.nl/) over de glasramen en vele andere kunstschatten uit de Sint-Janskerk die, vaak anders dan elders, bewaard werden. De locaties van deze opzienbarende tentoonstelling zijn Museum Gouda en zijn buurman, de Sint-Janskerk in de monumentale binnenstad van Gouda. In aansluiting bij deze tentoonstelling stelt Signum de middeleeuwse en vroegmoderne parochiekerk centraal in zijn volgende symposium.

De parochiekerk speelde een centrale rol in het religieuze en openbare leven in de stad en op het platteland. De laatste jaren is de parochiekerk dan ook terecht opnieuw in het centrum van de wetenschappelijke belangstelling komen te staan. Tijdens dit symposium zal een aantal sprekers vanuit recente benaderingen ingaan op de rol die parochiekerken speelden binnen de middeleeuwse en vroegmoderne samenleving.

Programma
10.00 Inschrijven en koffie en thee
10.30 Welkom en korte introductie op het thema

10.45–12.00 Sessie 1 Voorzitter: Patricia Stoop
Koen Goudriaan (VU Amsterdam), De bijdrage van de gilden aan de Goudse Sint-Jan.
Wendy Wauters (KU Leuven), De beroering van de religieuze ruimte. Onderzoek naar de belevingswereld van de Antwerpse kerkganger (ca. 1450-1566) Discussie

12.00–12.45 Lunch

12.45–14.00 Sessie 2 Voorzitter: Rombert Stapel
Anne-Laure van Bruaene (Universiteit Gent), Kerkbreken. Methodologische en historiografische perspectieven op de religieuze materiële cultuur in de zestiende-eeuwse Nederlanden
Jos de Weerd (Vrije Universiteit Amsterdam), Visualiseren als onderzoeksmethode: de casus Apeldoorn
Discussie

14.00–14.15 Koffie/thee

14.15–15.00 Ledenvergadering

15.00–17.00 Tentoonstelling Beleef het Wonder van Gouda met rondleiding

17.00 Borrel

Locatie: Streekarchief Midden Holland (Steenlandzaal) in Gouda, Klein Amerika 20, 2806 CA Gouda, Nederland (het archief bevindt zich in de voormalige Chocoladefabriek).

Gouda is goed bereikbaar per trein (degenen die uit het zuiden komen kunnen reizen via Rotterdam-Centraal). De Steenlandzaal ligt op een kwartier lopen van station Gouda.

Inschrijvingsgeld:
Signum lid (meer informatie over lid worden)
- met bezoek aan tentoonstelling: 25€
- zonder bezoek aan tentoonstelling: 15€

Geen Signum lid
- met bezoek aan tentoonstelling: 30€
- zonder bezoek aan tentoonstelling: 20€

Inschrijfgeld is inclusief koffie/thee, lunch, toegang (met korting en gids) voor de tentoonstelling (indien van toepassing), en eerste consumptie op de borrel.

De inschrijftermijn (vóór 30 juli 2022) is formeel afgelopen, maar er is nog enige ruimte voor na-inschrijvingen. Aanmelden kan door middel van invullen van dit Google-Formulier (https://forms.gle/TdxY5tZyjVuoTBAd6) en storting van het inschrijvingsgeld op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44 (BIC INGBNL2A), t.n.v. R.J. Stapel te Leiden, ovv ‘Symposium Signum 2022’.