Signum symposium 'Materiële cultuur in religieuze instellingen': Gent, 2 december 2023

Sint Pietersabdij (Kapittelzaal). Gent, zaterdag 2 december 2023
Georganiseerd door de Contactgroep Signum i.s.m. het Henri Pirenne Institute for Medieval Studies van de Universiteit Gent

Religieuze materiële cultuur speelde een belangrijke rol in het dagelijks functioneren van kerken en kloosters. Allerlei objecten, zoals altaarstukken, sculpturen en gewaden, werden gebruikt tijdens de liturgie, fungeerden als persoonlijke memoria en moesten dikwijls ook het prestige van de instelling vergroten. Bestudering van deze kostbare fysieke overblijfselen, tegenwoordig vaak bewaard in een heel andere (museale) context, kan interessante inzichten opleveren in uiteenlopende aspecten van de kerk- en kloostergeschiedenis. Daarom zullen we dit jaar tijdens het Signum-symposium vanuit diverse invalshoeken ingaan op verschillende soorten religieuze materiële cultuur en het ontstaan, de functie en status hiervan binnen middeleeuwse en vroegmoderne religieuze instellingen.

De stad Gent herbergt vele religieuze kunstschatten, waarvan de meest beroemde waarschijnlijk het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck is. Naar aanleiding van de recente, bijna voltooide restauratie van het werk is dit topstuk in nieuwe setup in de Sint-Baafskathedraal te bezichtigen. In de kerk bevinden zich echter nog vele andere interessante overblijfselen van materiële cultuur. Aansluitend op het symposium bezoeken we daarom de kerk en ervaren we de augmented reality-presentatie van het Lam Gods.

Programma

10.00 Inschrijven en koffie en thee

10.30 Welkom en korte introductie op het thema

10.45–12.00 Sessie 1
Voorzitter: Melina Reintjens
Leen Bervoets (UGent) – De sociale achtergrond van opdrachtgevers van altaarstukken in de Nederlanden (1400-1550)
Daantje Meuwissen (Universiteit Utrecht) – Van reuzenhoutsneden tot monumentale gewelven: Jacob Cornelisz (ca. 1475 – 1533) en zijn kunstproductie in Amsterdam
Discussie

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.15 Sessie 2
Voorzitter: Patricia Stoop
Elizabeth den Hartog (Universiteit Leiden) - De sculpturen van de Gentse Nicolaaskerk
Stefaan Grieten (KU Leuven) – De kerk als canvas. De kerkelijke opdrachten van Erard de La Marck (1472-1538), prins-bisschop van Luik
Discussie

14.15–14.30 Koffie/thee

14.30–15.15 Ledenvergadering

15.15–17.00 Bezoek aan de Sint-Baafskathedraal en AR-experience

17.00 Borrel

Locatie: Sint-Pietersabdij (kapittelzaal), Sint-Pietersplein 9, 9000 Gent, België (de route naar de kapittelzaal zal aangeduid zijn met bordjes)

Gent is goed bereikbaar per trein (degenen die uit het noorden komen kunnen reizen via Antwerpen-Centraal). De Sint-Pietersabdij ligt op twintig minuten lopen van station Gent Sint-Pieters, dwars door het mooie citadelpark. Het is ook mogelijk om tram 1 te nemen naar halte Veergrep. Bij het Sint-Pietersplein bevindt zich tevens een grote ondergrondse parking.

Inschrijvingsgeld (incl. koffie, lunch, AR-experience Sint-Baafskathedraal, 1e consumptie borrel):

Signum lid (meer informatie: http://www.contactgroepsignum.eu)
* met bezoek aan de Sint-Baafskathedraal: 20€
* zonder bezoek aan de Sint-Baafskathedraal: 10€

Geen Signum lid
* met bezoek aan de Sint-Baafskathedraal: 25€
* zonder bezoek aan de Sint-Baafskathedraal: 15€

Inschrijven vóór 13 november 2023 door middel van invullen van dit Google-Formulier (https://forms.gle/HHjvbypeQP3uQKwE6) en storting van het inschrijvingsgeld op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44 (BIC INGBNL2A), t.n.v. R.J. Stapel te Leiden, ovv ‘Symposium Signum 2023’.

BijlageGrootte
PDF icon Programma 2023.pdf192.43 KB