XXste Colloquium de Brabantse Stad: 'Geleefd geloof. Religie in de Brabantse steden'

Op 13 en 14 oktober 2023 organiseert de Belgisch-Nederlandse ‘Stichting Colloquium De Brabantse Stad’ in Antwerpen haar driejaarlijkse colloquium over de geschiedenis van de steden in het Hertogdom Brabant. Dit jaar is het thema 'Geleefd geloof. Religie in de Brabantse steden van de late middeleeuwen tot de 20ste eeuw'.

Kerk en religie namen in de steden van het Ancien Régime een belangrijke plaats in en ook in de 19de en 20ste eeuw was hun rol nog lang niet uitgespeeld. De wijze waarop kerk en religie bestudeerd worden en de onderzoeksthema’s die aan bod komen, zijn de laatste decennia sterk veranderd. Daar waar vroeger de nadruk vaak lag op de kerkelijke instituties is het perspectief nu sterk verruimd. Het religieuze leven wordt nadrukkelijk ook van onderuit bestudeerd met aandacht voor de dynamiek en de agency van individuen en groepen in de stedelijke samenleving. Zij wisten zich de geloofsvoorstellingen die voorgehouden werden door de officiële, institutionele kerk vaak op een creatieve manier toe te eigenen. Dat perspectief kreeg ook een verlengstuk in de wijze waarop religie zich uitte in de grote actoren van het culturele leven en in de materiële cultuur. Tenslotte is er ook een toenemende belangstelling voor de positie van religieuze minderheden in de stedelijke samenleving. Deze perspectiefverschuivingen komen aan bod tijdens dit colloquium. De lezingen behandelen de ontwikkelingen van de late middeleeuwen tot de 20ste eeuw en steden uit alle regio’s van het oude hertogdom Brabant komen aan bod.

Meer informatie in de bijlage.

BijlageGrootte
PDF icon 1693383199812.pdf364.34 KB