5de internationaal colloquium: Vorming van monastieke landschappen?

Koksijde, Abdijmuseum Ten Duinen, 12-14 oktober 2011
De lezingen van het 5de internationaal colloquium reiken methodes en vergelijkingen aan voor het onderzoek naar de interactie tussen landschappen, religieuze instellingen en de daaruit voortkomende relaties en conflicten tussen de 12de en de 18de eeuw in noordwest Europa.

Vorming van monastieke landschappen? Domeinbeheer door religieuze instellingen in noordwest Europa van de 12de tot de 18de eeuw.

Er wordt aangenomen dat de abdij Ten Duinen en andere gebieden in hun actiegebied op de ontwikkeling van het landschap een bepalende invloed uitoefenden. Volstaat dit dan om te kunnen spreken over een monastiek landschap met typische kenmerken? Zijn monastieke landschappen mythe of realiteit?

Internationaal gerenommeerde onderzoekers buigen zich van 12 tot 14 oktober over de materie. Ontdek de thematische sessies, de sprekers en de inschrijvingsmodaliteiten op http://nl.tenduinen.be/.