Mediëvistendag 2011: Kopstukken. Honderd jaar Mediëvistiek in de Nederlanden

Leiden, vrijdag 21 oktober 2011
In samenwerking met de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en het tijdschrift Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies organiseert de Onderzoekschool Mediëvistiek op vrijdag 21 oktober a.s. de jaarlijkse mediëvistendag, dit jaar in Leiden. Ter gelegenheid van de 25e jaargang van Millennium is dit jaar gekozen voor een afwijkende formule. Negen ‘kopstukken’ uit honderd jaar mediëvistiek in de Nederlanden zullen worden geportretteerd.

Het gaat om:
Christine Mohrmann door Marc Van Uytfanghe
Henri Pirenne door Walter Prevenier
Johan Huizinga door Willem Otterspeer
Willem Jozef Andries Jonckbloet door Johan Oosterman
Jozef Van Mierlo door Frank Willaert
Gerard Isaac Lieftinck door Peter Gumbert
Frits van der Meer door Sible de Blaauw
Hélène Nolthenius door Paul Wackers

In de lezingen wordt aan de hand van een tekstfragment uiteengezet waarom het betreffende ‘kopstuk’ die eretitel verdient.

FORUM
Afsluitend komen jonge onderzoekers uit diverse disciplines aan het woord in een forumdiscussie ‘Van kopstukken uit het verleden naar topstukken in de toekomst’.

Plaats
Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 2311 SV, Leiden

Tijd
Ontvangst 10.00 uur, aanvang 10.30 uur. De dag wordt circa 17.00 uur afgesloten met een borrel.

Deelname
De Mediëvistendag is toegankelijk voor eenieder die verbonden is aan de Onderzoekschool Mediëvistiek of de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek, of op andere wijze betrokken bij het mediëvistisch onderzoek in de Nederlanden. De kosten van deelname (incl. koffie, thee en lunch) bedragen € 15,-.

Inschrijving en informatie
U kunt zich inschrijven door (met vermelding van uw adres) € 15,- over te maken op bankrekening 48.87.11.827 t.n.v. A. Janse inz. Middeleeuwse Geschiedenis te Leiden. Informatie over de dag is te verkrijgen bij prof.dr. Rolf Bremmer, Engelse taal en letterkunde, tel. 071-527 2162 (r.h.bremmer@hum.leidenuniv.nl) en dr. Antheun Janse, Geschiedenis, tel. 071-527 2718 (a.janse@hum.leidenuniv.nl). In verband met de catering dient uw inschrijving uiterlijk 17 oktober binnen te zijn.