Actueel

Labs, Art and Relics Workshop

Brussel, Koninklijke Bibliotheek, 22-23 november 2018

Tijdens deze tweedaagse studiedag geniet de dertiende-eeuwse Franse clericus Jacob van Vitry, die een goed deel van zijn leven in de Lage Landen doorbracht, ruim de aandacht.

NWO-project “Cities of Readers”: site, blog en facebook

Het project “Cities of Readers” loopt aan de Rijksuniversiteit Groningen van 2015 tot 2019. Het bestudeert de “Religious Literacies in the Long Fifteenth Century”, de periode tussen 1400 en 1550 overspannend. Deze periode van grote culturele, politieke en religieuze veranderingen kenmerkte zich door een sterke verstedelijking, religieuze observantiebewegingen, een toenemende sociale mobiliteit, gekoppeld aan een toenemende geletterdheid, belezenheid en boekproductie. Het project bestudeert de participatie van leken in de productie en de overdracht van religieuze kennis.

Tentoonstelling: Gotik. Der Paderborner Dom und die Baukultur des 13. Jahrhunderts in Europa

Paderborn

Paderborn, 21 september 2018 tot 13 januari 2019

De dertiende-eeuwse “Hoher Dom” bevindt zich in het centrum van Paderborn. De kathedraal bepaalt het beeld van de Westfaalse stad. Al vanaf 799 liet Karel de Grote een kerk met verbazingwekkende afmetingen bouwen. Verschillende keren vernield en heropgebouwd, beheerst sinds 700 jaar een gotisch pronkstuk het stadsbeeld.

Symposium van het netwerk van Franstalige mediëvisten uit België

Op vrijdag 9 november viert het netwerk van Franstalige mediëvisten uit België (Réseau des Médiévistes Belges de Langue Française) zijn 20ste verjaardag. Dit wordt gevierd met een symposium met als thema en titel Anniversaires, célébrations et mémoire au Moyen Âge.

Symposium clarissenklooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel (1390-1719)

De digitalisering en ontsluiting van het archief van het voormalige klooster Sint-Elisabethsdal in het clarissenklooster te Megen is na twee jaar voltooid. Om dit heuglijke feit te markeren en de webpublicatie te lanceren, organiseert de Stichting Brabantse Bronnen samen met het klooster Sint-Josephsberg te Megen, Heemkunde Boxtel en Streekfonds Het Groene Woud een symposium op maandag 29 oktober 2018.

Colloquium: L’art mosan au XIIIe siècle. De Maaslandse kunst in de 13de eeuw

L’art mosan au XIIIe siècle

Journées mosanes 2018 te Luik op 30 en 31 augustus 2018

Het uitgestrekte middeleeuwse bisdom Luik was het kerngebied van de Maaslandse kunst. Erkend als één van de grote kunststromingen van middeleeuws Europa, bekleden vele artefacten van de Maaslandse kunst een ereplaats in de voornaamste musea of in allerhande publicaties over mediëvistiek. Naast de beeldhouwkunst, de boekverluchting en de architectuur blonk de Maaslandse kunst ook uit in de edelsmeedkunst, met name in het emailleren en in de dinaderie. Wie het doopvont van de Sint-Bartholomeuskerk te Luik niet? Het technisch vernuft van de edelsmeden uit zich in de vele reliekhouders die kapittels en abdijen voor hun heilige stichters uit het Merovingische verleden, zoals Servaas, Remaclus, Lambertus, Hadelinus of Oda, lieten realiseren. Zelfs de grote bouwmeester, abt Suger, deed een beroep op de Lotharingische edelsmeden om zijn lumineuze abdijkerk van Saint Denis te verfraaien.

CFP: Sanctuaries and Pilgrimages in Northern France in the Middle Ages to the Present Day

Rond het thema “Sanctuaires et pèlerinages en France du Nord du Moyen Âge à nos jours” wordt van 22 tot 24 november 2018 een congres georganiseerd in Amiens. Tot 30 juni 2018 kunnen voorstellen voor een bijdrage ingediend worden. De volledige beschrijving leest u in de bijlage.

Workshop: The Drive for Purity. The Roles of Monastic Orders and the Papacy

The Drive For Purity

Workshop: The Drive for Purity. The Roles of Monastic Orders and the Papacy
Mainz, Historisches Seminar van de Johannes Gutenberg-Universität Mainz), 13 en 14 september 2018

“The Drive for Purity: the Role of Monastic Orders and the Papacy” is de vierde en laatste bijeenkomst in een queeste naar het concept van institutionele verandering binnen de middeleeuwse kerk tussen 900 en 1150 en hoe de term hervorming daaebij gebruikt wordt.

Masterclass: Religie en culturele transfer

Masterclass: Religie en culturele transfer
Antwerpen, 17-18 september 2018

De zevende editie van interuniversitaire Masterclass Cultuur en Religie gaat dit jaar door aan de Universiteit van Antwerpen op 17 en 18 September 2018 en heeft als thema “Religie en culturele transfer”.

Vooraankondiging: Lezingendag - De stad als klooster

De stad als klooster

Vooraankondiging: Lezingendag - De stad als klooster
Uden, Museum voor Religieuze Kunst, 8 november 2018

Op donderdag 8 november 2018 vindt van 11u tot 18u in het Museum voor Religieuze Kunst (MRK) te Uden een dag met publiekslezingen plaats. Aanleiding is de verrassende tentoonstelling “De stad als klooster” over religieuze leescultuur en kunst tussen stad en klooster in de late middeleeuwen. Naast de Engelstalige lezingen is er uiteraard ook gelegenheid voor een bezoek aan de tentoonstelling.