Actueel

Call for Papers: Novel Saints. Novel, Hagiography and Romance from the 4th to the 12th Century

Van 22 tot 24 november 2018 zal in het voormalige dominicanenklooster te Gent, het Pand, een internationaal congres doorgaan onder de noemer Novel Saints. Novel, Hagiography and Romance from the 4th to the 12th Century.

Modern Europe meets Reform

De Ecclesiastical History Society organiseert op donderdag 12 en vrijdag 13 april 2018 een anderhalve dag durende workshop te Leeds. Onderzoeksthema is de ontwikkeling van de historiografie van de middeleeuwse kerkgeschiedenis, van de Reformatie tot de twintigste eeuw.

Contributie 2018

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor 2018 te voldoen. De contributie bedraagt 10 euro.

Inleiding tot Gregoriaans door prof. Buchinger aan RU Groningen

Op 12 en 13 februari 2018 geeft prof. Harald Buchinger (Universität Regensburg) een inleidende cursus over Gregoriaanse zang in Groningen.

De cursus wordt gegeven aan de Theologische Faculteit, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen.
Meer informatie over deze cursus, waarvoor tot 2 februari 2018 ingeschreven kan worden, is te vinden in de flyer als bijlage of op http://medievistiek.nl/news/gregorian-chant-an-introduction---prof-haral...

Promotie Rudolf A.A. Bosch aan RU Groningen

Onze kersverse penningmeester Rudolf Bosch promoveert op 18 januari 2018 aan de RU Groningen. Zijn proefschrift “Stedelijke Macht Tussen Overvloed en Stagnatie. Stadsfinanciën, staatsvorming en economie in het hertogdom Gelre, ca. 1350-1550” kwam tot stand onder begeleiding van promotor prof. dr. D.E.H. de Boer. Zoals we al tijdens het afgelopen Signumsymposium in Zutphen konden ervaren bieden de stedelijke financiële bronnen ook uitstekende inkijken op de mogelijkheden van de Gelderse kloosters en kapittels.

Aanbod tijdschrift Millennium (2005-2012)

Regelmatig plaatst Signum recensies van de belangrijkste tijdschriften voor de Nederlandse mediëvistiek. Daaronder ook Medieval Low Countries (hier), en haar beide voorlopers het Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis (hier, hier, hier, hier, hier, hier en hier) en Tijdschrift Millennium (hier).
Daarom maken we u er graag op attent dat veertien nummers van Tijdschrift Millennium eenmalig te verkrijgen zijn voor 95€ bij uitgeverij Brepols. Dit aanbod is geldig tot 31 december 2017. meer informatie en de bestelbon is hier te vinden. Hieronder dus ook het door Tom Gaens gerecenseerde nummer over de Kartuize van Scheut.

Graduate Conference in Book History: Current Research in Manuscripts and Printed Books (650-1600)

Op 2 februari 2018 vindt aan de Universiteit Utrecht de tweede Graduate Conference over boekgeschiedenis plaats. Lopend onderzoek naar handschriften en gedrukte boeken 650-1600 wordt er voorgesteld.

Nieuwe penningmeester Signum: Rudolf Bosch

rudolf bosch.jpg

Sinds afgelopen zomer heeft Madelon van Luijk haar taak als penningmeester van Signum neergelegd. Ze heeft deze functie jarenlang trouw en consciëntieus uitgevoerd. Het bestuur en de redactie danken Madelon dan ook hartelijk voor haar inzet al die jaren. Ze wordt opgevolgd door Rudolf Bosch.

Call for Papers: International Conference: Walking with Saints

Op 24-26 mei 2018 wordt in Ronse (België) een internationaal congres gehouden over processies getiteld ‘Walking with Saints: Protection, Devotion and Civic Identity. The Role of the Landscape’.

Museum Parcum blaast religieus erfgoed nieuw leven in

In de Parkabdij bij Leuven opende op 25 oktober 2017 het museum Parcum de deuren. Het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur stelde in het toenmalige Museum van Park op dezelfde locatie eerder al een deel van het abdijpatrimonium tentoon. Het CRKC verzamelt, beschermt en beheert religieus erfgoed. Wordt een klooster opgedoekt of weet een congregatie geen blijf meer met haar spullen, dan gaat dat patrimonium meestal naar het CRKC. Dat toont het erfgoed nu in Parcum aan het publiek.
De gewezen norbertijnenabdij van Park te Heverlee, gesticht in 1129, is al sinds 1998 een expertisecentrum voor religieuze kunst en erfgoed. Bij tentoonstellingen werden soms heuse schatten van zolders gehaald, zoals een schilderij van de zestiende-eeuwse Brabantse kunstenaar Michiel Coxie.