Actueel

Call for Papers: Horizontal Learning within High Medieval Religious Communities

Op 1 en 2 september 2016 organiseren Steven Vanderputten, Tjamke Snijders, Micol Long (alle drie Universiteit Gent), Mia Münster-Swendsen (Roskilde Universitet), Veerle Fraeters (Universiteit Antwerpen) en Brigitte Meijns (KU Leuven) te Brussel een congres over Horizontal Learning within High Medieval Religious Communities. Voorstellen voor presentaties kunnen ingediend worden tot 1 februari 2016.

Voorjaarslezingen van het Ruusbroecgenootschap te Antwerpen

Na een uitgebreider feestprogramma tijdens het lustrumjaar 2015 herneemt het Ruusbroecgenootschap, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, de vrijdagse voorjaarslezingen in de lente van 2016.

De premonstratenzer abdijkerk van Ninove

Op zaterdag 9 april 2016 organiseert de Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden haar zesentwintigste contactdag voor belangstellenden onder het motto “De premonstratenzer abdijkerk van Ninove. Barokke pracht in luister hersteld”.

Contributie 2016

Geacht Signum-lid,

De penningmeester van Signum verzoekt u de contributie voor het jaar 2016 te voldoen, door 10 euro te storten op IBAN-nummer NL81 INGB 0009 1947 44, tnv M.D. van Luijk te Delfgauw, ovv 'Signum 2016'.

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet,
Madelon van Luijk
penningmeester Signum

Opvolging Koen Goudriaan en mini-symposium aan VU op 1 april 2016

Per 1 november 2015 is Signumlid Fred van Lieburg benoemd als hoogleraar Religiegeschiedenis aan de Vrije Universiteit Amsterdam. De leerstoel Geschiedenis van de Middeleeuwen heeft een thematische transformatie ondergaan, zoals eerder gebeurde bij de leerstoelen Nieuwe Tijd (nu Cultuurgeschiedenis) en Nieuwste Tijd (nu Politieke Geschiedenis). Van Lieburg is daarmee de opvolger van Koen Goudriaan, die in september 2015 met emeritaat ging.

Oudste oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden vanaf 16 november 2015 online

Op 16 november komt Diplomata Belgica online. Hiermee komen ongeveer 35.000 oude oorkonden uit de Zuidelijke Nederlanden voor iedereen vrij toegankelijk.

Lezingencyclus over Brabantse heiligen

Het Belgische Centrum voor Brabantse Geschiedenis presenteert in 2015-2016 zes lezingen over heiligen. Voor het eerst in de decennialange traditie van het centrum wordt naast Brussel nog een tweede Brabantse stad als uitvalsbasis genomen: drie lezingen worden gehouden in het Leuvense stadsarchief, terwijl de drie andere in het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel geprogrammeerd staan.

Een gezicht voor Sint-Gerlach. Symposium te Houthem (Valkenburg a/d Geul) op 21 november 2015

Op 21 november 2015 vindt in Houthem (Valkenburg a/d Geul) een symposium plaats, gewijd aan de heilige Gerlach.

Boekpresentatie en lezingen over de kloosterdomeinen van Velder en Heerenbeek

Op vrijdag 6 november 2015 zal in Herberg De Schutskuil, Oude Grintweg 100, te Oirschot het boek Velder en Heerenbeek, oorsprong en toekomst van twee natuurparels in Het Groene Woud gepresenteerd worden. Een geïllustreerd boek van ruim 500 pagina’s, gebaseerd op zowel archeologisch onderzoek als archiefstudie en ecologische onderzoeken. Het boek is geschreven door Ger van den Oetelaar op initiatief van Natuurwerkgroep Liempde en Stichting Kèk Liemt.

Lezingen over religieuze instellingen op 21ste Mediëvistendag onder de kapstok Civitas

De eenentwintigste Mediëvistendag van de Vlaamse Werkgroep Mediëvistiek en de gelijknamige Nederlandse Onderzoekschool vindt op vrijdag 30 oktober 2015 plaats in het voormalige dominicanenklooster Het Pand, Onderbergen 1 te Gent.