Bibliografie

Bijsterveld AJ, Toorians L. Texandria revisited: in search of a territory lost in time. In: Kars M, van Oosten R, Roxburgh MA, Verhoeven A, editors. Rural riches & royal rags? Studies on medieval and modern archaeology, presented to Frans Theuws. Zwolle-Amsterdam: SPA-Uitgevers-Dutch Sociery for Medieval Archaeology; 2018. p. 34-42.
Toorians L. Oude en nieuwe legenden rond de Oosterhoutse Heilige Oelbert. Een poging de mythe te ontrafelen. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 2008;61:175-97.
Toorians L. Willibrord en Ansfried in Oisterwijk? Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. 1999;17(1):22-6.