Bibliografie

Toorians L. Oude en nieuwe legenden rond de Oosterhoutse Heilige Oelbert. Een poging de mythe te ontrafelen. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 2008;61:175-97.
Toorians L. Willibrord en Ansfried in Oisterwijk? Tilburg. Tijdschrift voor geschiedenis, monumenten en cultuur. 1999;17(1):22-6.