Bibliografie

Bijsterveld AJ. De oorsprong van de oudste kapittels in het noorden van het bisdom Luik: een voorlopige synthese. In: Bauer R, De Smet M, Meijns BLI, Trio P, editors. In de voetsporen van Jacob van Maerlant. Liber amicorum Raf De Keyser. Verzameling opstellen over middeleeuwse geschiedenis en geschiedenisdidactiek,. Vol 30. Leuven: Universitaire Pers Leuven; 2002. p. 206-21. (Symbolae Facultatis Litterarum Lovaniensis. Series A; vol 30).
Bijsterveld AJ. Witheren op de universiteit: het intellectuele profiel van de norbertijner pastoors in Noord-Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw. In: Janssens H, editor. Norbertijnen en wetenschap. Vol 11. Averbode: Werkgroep Norbertijner Geschiedenis in de Nederlanden; 2001. p. 47-56. (Bijdragen van de contactdag; vol 11). Abstract
Bijsterveld AJ. De la Taxandrie à la Campine, le nord du diocèse de Liège aux Xe-XIe siècles. In: Kupper J-L, Pirenne F, George P, editors. Liège. Autour de l’an mil, la naissance d’une principauté (Xe-XIIe siècle). Liège: Éditions du Perron; 2000. p. 43-4.
Ugé K. Relics as tools of power: the eleventh-century inventio of St Bertin's relics and the assertion of Abbot Bovo's authority. In: Bijsterveld AJA, Theunis HB, Wareham A, editors. Negotiating secular and ecclesiastical power. Western Europe in the Central Middle Ages. Vol 6. Turnhout: Brepols; 1999. p. 51-71. (International Medieval Research; vol 6).