Bibliografie

Bijsterveld AJ, Noomen PN, Thissen B. Der niederländische Fernbesitz der Abtei Echternach im Früh- und Hochmittelalter. In: Ferrari MC, Schroeder J, Trauffler H, editors. Die Abtei Echternach 698-1998. Vol 15. Luxemburg: Centre luxembourgeois de documentation et d'études médiévales-Institut d'Echternach; 1998. p. 203-28. (Publications du CLUDEM; vol 15).
Bijsterveld AJ. De middeleeuwse vrome gift tussen rechtshandeling en phénomène social total. In: Heirbout D, Lambrecht D, editors. Van oud en nieuw recht. Handelingen van het XVde Belgisch-Nederlands Rechtshistorisch Congres, Universiteit Gent, 16 en 17 april 1998. Vol 1. Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen België; 1998. p. 17-31. (Gandaius ontmoetingen met recht; vol 1).
Arts N. Heilig en profaan. De materiële cultuur van het kerkterrein. In: Arts N, Bijsterveld AJA, editors. De schaduw van een heiligdom. De geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerk. Waalre: Stichting Waalres Erfgoed; 1998. p. 43-58.
van de Ven JM. Het boekbedrijf van de broeders van het gemene leven te 's-Hertogenbosch in de zestiende eeuw. In: Bijsterveld AJA, Oudheusden JAFM, Stein RM, editors. Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur - boekproductie - historiografie. 's-Hertogenbosch: Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening-Historische Vereniging Brabant; 1998. p. 55-63.
van Dijk TF. Reconstructie van het bakstenen kerkgebouw (circa 1450-1906). In: Arts N, Bijsterveld AJA, editors. De schaduw van een heiligdom. De geschiedenis van Aalst en zijn middeleeuwse kerk. Waal: Stichting Waalres Erfgoed; 1998. p. 125-52.
Bijsterveld AJ. Een handschoen op het altaar. De betekenis van het middeleeuwse ritueel van grondschenking. In: Komter A, editor. Het geschenk. Over de verschillende betekenissen van geven. Amsterdam: Amsterdam University Press; 1997. p. 58-73.