Bibliografie

Exporteer 4391 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2016
Buyle, M. (2016).  Een heel eerbiedwaardig manuscript. M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie. 35(6), 73-74. Abstract
Huybens, G. (2016).  Fiere Margriet van Leuven. Eigen Schoon en de Brabander. 99(3), 361-372.
de Jong, T. (2016).  Fysisch-antropologisch onderzoek van de Sint-Odarelieken. (Bijsterveld, A.J.A., Roelvink, Véronique, Biemans, Jac., Ed.).Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. 258-272.
Thibaut, J. (2016).  Hervorming en identiteit. Monastieke idealen in tiende-eeuws Lotharingen. Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis. 19(4), 125-130.
Pée, L. (2016).  Het Dendermonds Kapittel tijdens de 15de en 16de eeuw. Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde. 34, 7-190.
Nip, R. I. A. (2016).  Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen in de Middeleeuwen, ca. 1267-1594. (Hillenga, M., Krips-van der Laan, Hilde, Ed.).Tot hulp en troost. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen. 9-47 en 180-182.
Heesters, W., & Bijsterveld A. J. A. (2016).  Het leven van de heilige maagd Oda. Vertaling. (Bijsterveld, A.J.A., Roelvink, Véronique, Biemans, Jac., Ed.).Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. 94-109.
Haag, J. (2016).  Het slijk der aarde. (Goudriaan, Koen, Ed.).Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). 166, 98-121.
Bijsterveld, A. J. A. (2016).  Het veelbesproken Leven van Sint-Oda. (Bijsterveld, A.J.A., Roelvink, Véronique, Biemans, Jac., Ed.).Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. 80-93.