Bibliografie

Exporteer 4433 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2016
Meijns, B. L. I. (2016).  Clerus en kloosterlingen. (Lambert, Véronique, Stabel, Peter, Ed.).Gouden tijden. Rijkdom en Status in de Middeleeuwen in de Zuidelijke Nederlanden. 319-363.
Mai, N. (2016).  Creation of the Sacred. Notes on the Jerusalem Chapel in Bruges and its relic of the True Cross. Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 153(2), 267-285. Abstract
Lisson, J. (2016).  The Dark Side of Remembrance: How Medieval Chroniclers Demonized Bishop Adalbero of Laon (977-1033). (Boodts, Shari, Leemans, Johan, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Shaping Authority. How Did a Person Become an Authority in Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance?. 4, 281-324.
Van Acker, J. (2016).  De eerste oorkonde van Filips van de Elzas te Atrecht (1167). Handelingen van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge. 153(1), 185-188. Abstract
Hoekx, J. A. M., Hopstaken G., van Lith-Droogleever Fortuijn A. M., & Sanders J. G. M. (2016).  De kroniek van Gerardus Eligii. (Sanders, Jan G.M., Ed.).Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641). 44, 19-145. Abstract
Dijk, V. J. G. M., van Lith-Droogleever Fortuijn A. M., Sanders J. G. M., & Schijndel T. M. V. (2016).  De levensloop van Gerardus Eligii geschreven door Petrus De Wal. (Sanders, Jan G.M., Ed.).Domus prope Buscumducis. Bronnen voor de geschiedenis van het kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641). 44, 147-201. Abstract
Ockeley, J. (2016).  De martelaren van Gorum. Eigen Schoon en de Brabander. 99(3), 373-412.
van den Eynde, G. M. (2016).  De stichting van het middeleeuwse gasthuis van Breda en de stedelijke ontwikkeling rond 1300. Jaarboek van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad en Land van Breda ‘De Oranjeboom’. 69, 194-207.
Bijsterveld, A. J. A. (2016).  De stichting van kerk en kapittel van Sint-Oda. (Bijsterveld, A.J.A., Roelvink, Véronique, Biemans, Jac., Ed.).Rondom Sint-OedenRode. Macht, religie en cultuur in de Meierij. 124-137.