Bibliografie

Exporteer 5684 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2020
Van Dorst, S., & Weissenborn H. (2020).  The Vanished Triptych: The Dymphna altarpiece digitally reconstructed. (Van Dorst, Sven, Ed.).Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad. 24-34. Abstract
Lefevere, J. (2020).  The Whole World under the Spell of Dymphna. (Van Dorst, Sven, Ed.).Crazy about Dymphna. The Story of a Girl who Drove a Medieval City Mad. 300-306.
Simons, W. (2020).  Worlds Apart? Beguine Communities of Nivelles and the Abbey of St Gertrude, from Marie d’Oignies (d. 1213) to the Liber ordinarius (c. 1300). (Hamburger, Jeffrey F., Schlotheuber, Eva, Ed.).The Liber ordinarius of Nivelles (Houghton Library, MSLat 422). Liturgy as Interdisciplinary Intersection. 111, 97-131.
Nissen, P. (2020).  ‘Allene met minnen’. De spiritualiteit van de cisterciënzerinnen in de dertiende eeuw. (Bruggen, Hein van der, Caris, Erik, Wolters, Luk, Ed.).De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster. 304-321.
Palmer, N. F. (2020).  ‘Antiseusiana’: Vita Christi and Passion Meditation before the Devotio Moderna. (Hofman, Rijcklof, Caspers, Charles M.A., Nissen, Peter, Dijk, Mathilde van, Oosterman, Johan B., Ed.).Inwardness, Individualization, and Religious Agency in the Late Medieval Low Countries. Studies in The ‘Devotio Moderna’ and its Contexts. 43, 87-119.
2019
Lyon, J. (2019).  Advocata, Advocatrix, Advocatissa. Frauen als Vögtinnen im Hochmittelalter. (Andermann, Kurt, Bünz, Enno, Ed.).Kirchenvogtei und adlige Herrschaftsbildung im europäischen Mittelalter. 86, 143-166.
Barrow, J. (2019).  Authority and Reform. Historiographical Frameworks for Understanding Tenth and Eleventh-Century Bishops. (Vanderputten, Steven, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050. 6, 9-25.
Faesen, R. (2019).  Begijnen en het ontstaan van de literatuur in de volkstaal: De raadselachtige Hadewijch. (De Preter, Anton, Gielis, Marcel, Lamberigts, Mathijs, Ed.).Gelovige en verstandige vrouwen maken geschiedenis. Over begijnen en begijnhoven in context. 57-73.
West, C. (2019).  Bishops between ‘Reforms’ in the Long Tenth century: The case of Verdun. (Vanderputten, Steven, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050. 6, 75-93.
Roberts, E. (2019).  Bishops on the Move. Rather of Verona, Pseudo-Isidore, and Episcopal Translation. (Vanderputten, Steven, Meijns, Brigitte L.I., Ed.).Bishops in the Long Tenth Century. Episcopal Authorities in France and Lotharingia, c. 900-c. 1050. 6, 117-137.