Bibliografie

Exporteer 4630 resultaten:
Sorteer volgens: Auteur Titel Type [ Jaar  (Desc)]
2017
Bellitto, C. M. (2017).  Ecclesia semper reformanda: Medieval Ideas and Attempts at Church Reform. (Melloni, Alberto, Ed.).Martin Luther. A Christian between Reofrms and Modernity (1517-2017). 1, 75-89.
Declercq, G. (2017).  Een geschreven en toch verborgen dood. Over het endotaaf van Wulferus (Sint-Pietersabdij Gent, 1013). (De Groote, Koen, Ervynck, Anton, Ed.).Gentse geschiedenissen, ofte Nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent. 145-152.
Goudriaan, K. (2017).  Een netwerk van devoten. (Goudriaan, Koen, Ed.).Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). 166, 49-55.
Buyle, M. (2017).  Een nieuw museum in de Parkabdij. M&L. Monumenten, Landschappen en Archeologie. 36(3), 67-68.
van Winter, J. M. (2017).  Eetgewoonten in de Utrechtse Sint-Paulusabdij. (Winter, Johanna Maria van, Ed.).Middeleeuwers in drievoud: hun woonplaats, verwantschap en voeding. 167, 313-328.
Mériaux, C. (2017).  Fêtes et jours chômés dans le monde carolingien (VIIIe-Xe siècles). (Desmette, Philippe, Martin, Philippe, Ed.).Orare aut laborare? Fêtes de précepte et jours chômés du Moyen Âge au XIXe siècle. 45-58.
Vanderputten, S. (2017).  Gebakkelei over de Gentse begraafplaatsen op het ‘generaal kapittel’ van benedictijnenabten (1169-1170). (De Groote, Koen, Ervynck, Anton, Ed.).Gentse geschiedenissen, ofte Nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent . 129-134.
Goudriaan, K. (2017).  Gebed zonder ophouden. (Goudriaan, Koen, Ed.).Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). 166, 73-97.
Callebaut, D. (2017).  Graaf Herman van Ename en het tri-functionele denken van Gerard van Florennes, bisschop van Kamerijk-Atrecht (1012-1051). (De Groote, Koen, Ervynck, Anton, Ed.).Gentse geschiedenissen, ofte Nieuwe historiën uit de oudheid der stad en illustere plaatsen omtrent Gent. 117-128.
Nijenhuis, V. (2017).  Groei en bloei van het Sint-Ursulaklooster, 1392-1520. (Goudriaan, Koen, Ed.).Vrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het SVrouwen en vroomheid. De boetvaardige zusters van het Sint-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572)int-Ursulaklooster in Purmerend (1392-1572). 166, 15-33.